İbrahimi Dinler

Kısaca: İbrahim'in iki oğlundan gelen peygamberlere nisbet edilen dinler. İshak'ın Soyundan Musevilik, İsevilik (Hristiyanlık), İsmail'in soyundan İslam Dini. İbrahim, Tevrat'ta asıl adı Avram olan kişiye Tanrı'nın verdiği yeni isimdir (Ab-raham). Milletler'in Babası demektir. Mekkeliler İbrahim'in Dini'ni sabilik olarak nitelerdi. Kur'an'da İbrahim'den hanif olarak söz edilir. ...devamı ☟

İbrahimi dinler
İbrahimi Dinler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İbrahimî dinler
3 yıl önce

olarak söz edilir. İbrahim'in adı Tanah'ta Avram olarak geçer. İslam kültüründeki semâvî dinler kavramı zaman zaman İbrahimî dinler kavramına karşılık...

Karşılaştırmalı dinler
6 yıl önce

incelendiği din bilimlerinin bir alanıdır. Karşılaştırmalı dinler alanında dünyanın çeşitli dinleri İbrahimi (Abrahamic), Hint (Indian) ve Taocu (Taoic) gibi başlıklar...

Kutsal Topraklar
3 yıl önce

הַקוֹדֵשׁ Eretz HaQodesh, Arapça: الأرض المقدسة Al-Arḍ Al-Muqaddasah), İbrahimi dinler Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için önem arz eden, günümüzde üzerinde...

Kutsal Topraklar, Din, Filistin, Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, Musevilik, İslam, İsrail
Diriliş
3 yıl önce

düşünülür. Grekoromen dinlerde ruhun ölümsüzlüğü temasına rastlanılmakla birlikte vücudun dirilişine rastlanılmaz. İbrahimi dinlerde de diriliş temasına...

İbrahim
3 yıl önce

sık kişileştirildiği görülür. İbrahimi dinlerde tanrının adı da zaman içerisinde değişim halindedir. Yahudilikte İbrahim inancı Tevrat anlatılarına dayanmaktadır;...

Mesihçilik
3 yıl önce

gelişiyle birlikte altın bir çağın başlayacağını öne süren akımdır. İbrahimi dinler içerisinde yer alan bu akım yer aldığı dine göre farklılık gösterir...

Din
3 yıl önce

bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Dinler tarihine bakıldığında farklı kültür, topluluk ve bireylerde din kavramının farklı biçimlere...

Din, İnanç, Büyü, Meditasyon, Kurtuluş, Ruh, Mistisizm, Dua, Putperestlik, Günah, Din felsefesi
Dinler tarihi
3 yıl önce

edinen tarih branşına da karşılaştırmalı dinler tarihi veya sadece dinler tarihi denir. Din bilimleri, dinlere inceleme konusu bir nesne olarak yaklaşan...

Dinler Tarihi, Din bilimleri, Mircea Eliade