IBRANAME (türkçe) anlamı
1. Alacaklı kimse tarafından alacak ve verecek kalmadığına dair verilen kâğıt. İbrâ senedi.
IBRANAME (türkçe) anlamı
2. Aklama belgesi
3. alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece borçludan herhangi bir alacağı kalmadığını ve onu ibra ettiğini gösteren belge Örnek : Projelerde ev teslimi sırasında kredi lehdarı evi eksiksiz teslim aldığına dair ibraname belgesini imzalamalıdır. 
IBRANAME (türkçe) ingilizcesi
1. n. acquittance,