İbrani takvimi, Yahudi takvimi veya Musevi takvimi (İbranice: הלוח העברי‎, İngilizce: Hebrew calendar), Musevilerin dini amaçlarla kullandığı takvimdir. Aylar itibariyle kamerî, yıllar itibariyle Güneş esaslı (Lunisolar) bir takvimdir.

İbrani takvimi

İbrani takvimi, Yahudi takvimi veya Musevi takvimi (İbranice: הלוח העברי†Ž, İngilizce: Hebrew calendar), Musevi dini amaçlarla kullandığı takvimdir. Aylar itibariyle kamerí, yıllar itibariyle Güneş esaslı (Lunisolar) bir takvimdir. Musevi bayramları, Matzevah törenleri gibi özel günlerin tarihleri, bu takvime göre belirlenir.

Bilinen ilk İbrani takvimi, Kral Süleyman döneminde düzenlenen Gezer takvimidir. On iki kamerí esaslı aydan oluşur. Tarımsal faaliyetin planlanmasını amacıyla düzenlenmiş olan takvim, kamerí temele sahip olmakla birlikte, sonradan Güneş esaslı takvime dönüştürüldü.

İsrailoğulları ise, Babil takvim düzeninden hareketle yarattıkları ve karmaşık yapıya sahip olan bir düzeni kullanmıştır. Orta ve Yakın Doğu'da kullanılan takvimler / İbrani Takvimi Historical Sense. Erişim tarihi: 28.11.2007. }

İbrani ayları

İbrani ayları, kamerí aylardır. Ayın hareketlerine göre düzenlenmiştir ve her biri 29 veya 30 gün sürer. Her ay, Yeni Ay'ın (Molad) ilk görünüşüyle başlar ve bir sonraki yeni Ay'ın görünüşüne kadar geçen süreyi kapsar. Güneş takviminde 12 ay olarak hesaplanan bir yıl, kamerí esaslı takvimde 12,4 ay olarak hesaplanır. Bu farkın kapatılması için İbraní takvimine belli aralıklarla bir ay ilave edilir. Sözlükçük Minidev. Erişim tarihi: 28.11.2007. Artık Ay olan Adar II her 19 yılda 7 kere eklenir. Her 19 yılın 12'sinde 12 ay varken 3., 6., 8., 11., 14., 17. ve 19. yıllara Adar II ilave edilir.

İbrani takviminde aylar şöyle sıralanır:
 • 1. Nisan / Nissan
 • 2. Iyyar / İyar
 • 3. Siwan / Sivan
 • 4. Tammuz
 • 5. Abh / Av
 • 6. Elul
 • 7. Tishri
 • 8. Marheshwan / Cheshvan
 • 9. Kislew / Kislev
 • 10. Tebeth / Tevet
 • 11. Shebhat / Shevat
 • 12. Adar
 • 13. Adar II


Ayrıca bakınızKaynaklar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar