Kötü bir olaydan etkilenerek ders almak.Görmesini bilseydi ibret alırdı her hâlde. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Kötü bir olaydan etkilenerek ders almak.Görmesini bilseydi ibret alırdı her hâlde. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Said Nursî Hakkındaki Tartışmalar

Said Nursî hakkında, hayatı, davranış ve eserlerinden yola çıkılarak birçok mesele ortaya atılmış ve tartışılmıştır.

İnsanlar Maymunlardan Mı Yoksa Allah Tarafından Oluşmuştur?

Kafamı çok etkiledi.İnsanlar Allahın gücünden mi yoksa maymunlar sayesinde mi oluşmuş?

Veysel Karani

Tâbiînin büyüklerinden. İsmi, Üveys bin Âmir’dir. Yemen’in Karn köyünde doğduğu için Karnî ismiyle de bilinir. Memleketimizde Veysel Karânî diye meşhur olmuştur. Doğum târihi belli değildir. 657 (H.37)de Sıffîn Muhârebesinde şehit edildi.

Yunus Suresi

Yunus Suresi 109 ayettir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde yazılmıştır. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde ve bazı hadislerde anlatılan Yunus kıssasından almıştır.

Kısas

Kısas Bir şeye aynısı ile karşılık verilmesi. Haksız yere adam öldüreni veya yaralama fiillerinden birini işleyen suçluyu, işlediği suçun aynısını kendisine tatbik ederek cezalandırma. Kısas, lügatte “kesmek” manasındadır. Kısas “kıssa” kelimesinin çoğuludur. ...