ICAP ETMEK (türkçe) anlamı
1. gerekmek
ICAP ETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. v. be necessary
2. require
3. take
4. be required
5. necessitate
ICAP ETMEK (türkçe) fransızcası
1. être nécessaire
2. falloir
ICAP ETMEK (türkçe) almancası
1. nötig sein
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kutalmış

Kutalmış tam adıyla Ümeyr bin Şuyyim bin Amr Arslan Yabgu bin Kutalmış' (Eski yazıyla: قتلمش) (ö. 1077) Babası Arslan Yabgu'dur. Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'in amcaoğludur. Kendisi sonradan Tuğrul Bey'e isyan etmiştir. Oğlu Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu ...

Veraset

Bir kimsenin vefatı (ölümü) üzerine mevcut mal varlığının kanuni varislerine (mirasçılarına) intikal etmesi. Ölümle murisin malları bir bütün olarak, doğrudan doğruya ve kendiliğinden mirasçılarına intikal eder. Miras bırakan bu kişiye muris, mirasçılarına varis, bu ...

Laiklik

Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında pozitif veya negatif ayrımcılık yapmaması gerektiği temel düşüncesine dayanan siyasal ve hukuki ilke.

Meyvecilik

Meyvecilik Ziraatin meyve ağaçları yetiştiriciliğiyle uğraşan kolu. Meyveciliğin çok eski bir tarihi vardır. Göçebe olarak yaşayan insanlar, hayatları boyunca gezdikleri yerlerde yabani halde bulunan meyveliklerden meyve toplayarak yemişlerdir. Saklanmaları kolay olan fındık, ...

Muayede

Muayede bayramlaşmak, bayramda birbirini tebrik etmek. Eskiden, dini bayramlara çok ehemmiyet verilirdi. Bayramlar sadece dini idi ve milli olanların kabul edilmesiyse çok yenidir. Dinlerine bağlı milletler, bayram günlerini büyük şenliklerle kutlarlardı. Osmanlılarda Ramazan ve Kurban ...

Türkler

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ...

İsmet İnönü - Hakkında Yazılanlar

HAKKINDA YAZILANLAR Yarı Silahlı, Yarı Külahlı Bir Ara Rejim 1960-1961 Metin Toker Bilgi Yayınevi Kitaplar yaşayan varlıklardır. Hele kitap dizileri büsbütün öyledirer. Bir planlama yaparsınız. Ele alacağınız zamanı parsellersiniz. "5 kitap olacak" dersiniz, "6 kitap olacak" ...