Alm.Vollstreckung (f). Fr.

ICRA (türkçe) anlamı
1. Bir işi yürütmek.
2. Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
3. Vekil göndermek.
4. Mahkeme kararını yerine getirmek.
5. Suyu akıtmak.
6. Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu
7. adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.
ICRA (türkçe) anlamı
8. yapma
9. yerine getirme
10. (bir işi) yürütme.
11. bir müzik yapıtını oluşturan notaları seslendirme.
12. borçlunun alacaklıya karşı yapmak ya da ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme ve adliyenin bu işle görevli dairesi.
ICRA (türkçe) ingilizcesi
1. [ICRA] adj. executive
2. n. execution
3. levy
4. performing
ICRA (türkçe) fransızcası
1. interprétation [la]
ICRA (türkçe) almancası
1. n. Vollstreckung
2. Vollzug

Icra hakkında bilgiler

Alm.Vollstreckung (f). Fr. Exécution forcée, İng. Execution.Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. Hukukta iki ayrı manada kullanılır. Birincisi devleti meydana getiren unsurlardan (yasama, yürütme, yargı), biri olup günümüzde bir manada “yürütme” kullanılmaktadır. İkincisi bir mahkeme ilamının veya bir idari kararın yetkili organlarca yerine getirilmesi; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığı ile yerine getirmesidir. Bu icra kavramı “cebri icra”dır.

Borçlu kimse yerine getirmekle yükümlü bulunduğu borcunu, ihmal veya inkar sebebiyle yerine getirmediği takdirde, alacaklı olan hakkını kendisi zor kullanarak alamaz. Zorlama ancak devlet tarafından yapılır. Bu hususta düzenlenmiş olan İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde alacaklı, hakkını arayabilir. Bu hususta kurulmuş “İcra ve İflas Mahkemeleri” ve “İcra ve İflas Daireleri” vardır.Kanun, ihtiyaca göre bu mahkemelerin ve kurumların teşekkülünü emreder. İhtiyacın fazla olmadığı küçük yerleşim bölgelerinde icra işleri Asliye Mahkemeleri tarafından yürütülür.

Alacaklının müracaatı üzerine, hakkı olan alacağı, devlet gücüyle borçludan alınır ve hak sahibine verilir.Mevcud olan İcra ve İflasKanunu’nun birinci maddesi “Her asliye Mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar İcra Dairesi bulunacağını”, üçüncü maddesi ise “İcra ve İflas işlerinin bir dairede birleştirilebileceği” hükmünü bildirir. İcra Dairesinde çalışan memura İcra Memuru, icra ile ilgili muamelelere yapılan itiraz ve şikayetleri inceleyen ve karara bağlayan hakime İcra Hakimi denir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İcra Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Savunma Sanayii İcra Komitesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi veya kısaca SSİK, 3238 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'ndan oluşan resmi bir idare ve karar organıdır. Başlıca yetki ve görevleri arasında;

Türkiye'deki Icra Mahkemeleri

Türkiye'de icra mahkemeleri, icra ve iflas müdürlüklerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetler ve itirazların incelenmesi için kurulmuştur. İcra mahkemeleri ceza ve hukuk olarak ayrılır ve buna göre adlandırılır ''(Örneğin; Kadıköy 1. İcra Ceza Mahkemesi veya Sarıyer 4. ...