İdari Yargılama Usulü Kanunu, idare hukukunun ve dolayısıyla kamu hukukunun bir gerekliliği olarak; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren konulardaki uyuşmazlıkları gidermek amacıyla ilk olarak 6 Ocak 1982'de kabul edilmiş 2577 sayılı kanundur. 20 Ocak 1982'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İdari Yargılama Usulü Kanunu, idare hukukunun ve dolayısıyla kamu hukukunun bir gerekliliği olarak; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren konulardaki uyuşmazlıkları gidermek amacıyla ilk olarak 6 Ocak 1982'de kabul edilmiş 2577 sayılı kanundur. 20 Ocak 1982'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. == Ayrıca bakınız == * İdare hukuku

Kaynaklar

Yanıtlar