İdeal, yalnızca düşüncede mevcut olup, gerçeklikte bulunmayan şey. 2- Türünün yetkin ör­neği olan şey, kopya edilecek, kendisine öy­künülecek model

İdeal

1- Yalnızca düşüncede mevcut olup, gerçeklikte bulunmayan şey. 2- Türünün yetkin ör­neği olan şey, kopya edilecek, kendisine öy­künülecek model.

Bu bağlamda, filozof ya da düşünürlerin, varolan düzen karşısındaki hoşnutsuzlukla­rının bir sonucu olarak tasarladıkları düze­ne; olması gerekene yönelen teorisyenlerin, birtakım ilkeleri temele alarak, İnsanların tam olarak gelişebileceklerini, gerçek bir refah ve mutluluğa ulaşabileceklerini dü­şündükleri toplum düzenine, gerçeklikte değil de, sadece düşüncede varolan düzen anlamında, ideal düzen adı verilir. Nitekim, düşünürler böyle bir toplum düzenini belir­leyen ölçütler olarak özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerini, birtakım idealleri temele almışlardır.

İdeal

1. anlamı ideal.

İdeal

i. ideal, ülkü, erek, gaye, amaç, mükemmel şey, kusursuz örnek s. ideal, kusursuz, mükemmel, hayali

İdeal

ülkü, mefkre. düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan, ülküsel. fels. yalnız dütünceyle kavranabilen.

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. mükemmel, beklenen, istenen

İdeal

Ideal İngilizce anlamı ve tanımı

Ideal anlamları

  1. (noun) A mental conception regarded as a standard of perfection; a model of excellence, beauty, etc.
  2. (a.) Imaginary.
  3. (a.) Teaching the doctrine of idealism; as, the ideal theory or philosophy.
  4. (a.) Reaching an imaginary standard of excellence; fit for a model; faultless; as, ideal beauty.
  5. (a.) Existing in fancy or imagination only; visionary; unreal.
  6. (a.) Existing in idea or thought; conceptional; intellectual; mental; as, ideal knowledge.

Ideal tanım:

Kelime: ide·al
Söyleniş: I-'dE(-&)l, 'I-"
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English ydeall, from Late Latin idealis, from Latin idea
1 : existing as an archetypal idea
2 a : existing as a mental image or in fancy or imagination only; broadly : lacking practicality b : relating to or constituting mental images, ideas , or conceptions
3 a : of, relating to, or embodying an ideal b : conforming exactly to an ideal, law, or standard : PERFECT an ideal gas -- compare REAL 2b(3)
4 : of or relating to philosophical idealism

Ideal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Apotheosis, Idealistic, Nonesuch, Nonpareil, Nonsuch, Paragon, Saint,

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. perfect; imaginary, existing only in the mind; excellent, best; exemplary; embodying a standard of perfection

İdeal

Portekizce İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. abstract, fancy, ideal, notional, ini

İdeal

İspanyolca İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ideal

İdeal

Türkçe İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection; aspiration, aim, goal adj. perfect; imaginary, existing only in the mind; excellent, best; exemplary; embodying a standard of perfection n. ideal, idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection


Yanıtlar