İdeal

Kısaca: İdeal, yalnızca düşüncede mevcut olup, gerçeklikte bulunmayan şey. 2- Türünün yetkin ör­neği olan şey, kopya edilecek, kendisine öy­künülecek model ...devamı ☟

İdeal Haritası

1- Yalnızca düşüncede mevcut olup, gerçeklikte bulunmayan şey. 2- Türünün yetkin ör­neği olan şey, kopya edilecek, kendisine öy­künülecek model.

Bu bağlamda, filozof ya da düşünürlerin, varolan düzen karşısındaki hoşnutsuzlukla­rının bir sonucu olarak tasarladıkları düze­ne; olması gerekene yönelen teorisyenlerin, birtakım ilkeleri temele alarak, İnsanların tam olarak gelişebileceklerini, gerçek bir refah ve mutluluğa ulaşabileceklerini dü­şündükleri toplum düzenine, gerçeklikte değil de, sadece düşüncede varolan düzen anlamında, ideal düzen adı verilir. Nitekim, düşünürler böyle bir toplum düzenini belir­leyen ölçütler olarak özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerini, birtakım idealleri temele almışlardır.

İdeal

1. anlamı ideal.

İdeal

Ideal İngilizce anlamı ve tanımı

Ideal anlamları

  1. (noun) A mental conception regarded as a standard of perfection; a model of excellence, beauty, etc.
  2. (a.) Imaginary.
  3. (a.) Teaching the doctrine of idealism; as, the ideal theory or philosophy.
  4. (a.) Reaching an imaginary standard of excellence; fit for a model; faultless; as, ideal beauty.
  5. (a.) Existing in fancy or imagination only; visionary; unreal.
  6. (a.) Existing in idea or thought; conceptional; intellectual; mental; as, ideal knowledge.

Ideal tanım:

Kelime: ide·al
Söyleniş: I-'dE(-&)l, 'I-"
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English ydeall, from Late Latin idealis, from Latin idea
1 : existing as an archetypal idea
2 a : existing as a mental image or in fancy or imagination only; broadly : lacking practicality b : relating to or constituting mental images, ideas , or conceptions
3 a : of, relating to, or embodying an ideal b : conforming exactly to an ideal, law, or standard : PERFECT an ideal gas -- compare REAL 2b(3)
4 : of or relating to philosophical idealism

Ideal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Apotheosis, Idealistic, Nonesuch, Nonpareil, Nonsuch, Paragon, Saint,

İdeal

İngilizce İdeal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. ideal, meta, sueño adj. ideal, idóneo

İdeal

İngilizce İdeal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. idéal, modèle; vision; aspiration adj. idéal, parfait; imaginaire; excellent, le meilleur; incomparable

İdeal

İngilizce İdeal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Idealvorstellung; Idealismus; Person oder Sache die eine Perfektion darstellen; Bestrebung, Ziel adj. ideal; perfekt; vollkommen

İdeal

İngilizce İdeal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. ideale agg. ideale; immaginario, astratto; (Filos) dell'idealismo

İdeal

İngilizce İdeal kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. ideal; mental, intelectual, imaginário; perfeito adj. ideal; mental, intelectual, imaginário; perfeito, excelente; melhor; surpreso

İdeal

i. ideal, ülkü, erek, gaye, amaç, mükemmel şey, kusursuz örnek s. ideal, kusursuz, mükemmel, hayali

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. perfect; imaginary, existing only in the mind; excellent, best; exemplary; embodying a standard of perfection

İdeal

Portekizce İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. abstract, fancy, ideal, notional, ini

İdeal

İspanyolca İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ideal

İdeal

Türkçe İdeal kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection; aspiration, aim, goal adj. perfect; imaginary, existing only in the mind; excellent, best; exemplary; embodying a standard of perfection n. ideal, idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection

İdeal

İngilizce İdeal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. ideaal; voorbeeld; verlangen; visioen bn. idealistisch; fantasierijk; uitstekend; als voorbeeld stellend

İdeal

n. idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection; aspiration, aim, goal adj. perfect; imaginary, existing only in the mind; excellent, best; exemplary; embodying a standard of perfection n. ideal, idea or standard of perfection, pattern, model; person or thing which embodies a standard of perfection

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ideaal

İdeal

ülkü, mefkre. düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan, ülküsel. fels. yalnız dütünceyle kavranabilen.

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. idéal (m) adj. idéal adv. idéalement

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. idea (f), ideale (m) adj. ideale, idealmente, magnifico, perfetto

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. ideal (m), modelo (m) adj. ideal adv. idealmente

İdeal

Almanca İdeal kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. mükemmel, beklenen, istenen

İdeal

Portekizce İdeal kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (perfeito) idéal 2. (exemplo perfeito) exemple (m); modèle (m); idéal (m) 3. (opinião) idéal (m)

İdeal

İspanyolca İdeal kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (perfecto) idéal 2. (ejemplo ideal) exemple (m); modèle (m); idéal (m) 3. (opinión) idéal (m)

İdeal

İspanyolca İdeal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. ideal, vorbild, musterbild, leitbild, wunschbild, wunschtraum, schwarm a. ideal, erträumt, vollkommen, vorbildlich, ideell, gedacht

İdeal

Türkçe İdeal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ideal, Inbild, Leitstern, Musterbild, Wunschbild

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İdeal gaz
3 yıl önce

İdeal gaz, moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek kadar...

Vücut kitle indeksi
3 yıl önce

kütlesinin (kg), uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla...

Vücut kitle indeksi, Kg, Metre
Mekanik
3 yıl önce

bu sahalarda çalışanlar tarafından özümsenmesi gerekir. Mekanik bilimi, ideal durumları inceleyen Rijit cisimler mekaniği ve gerçek durumları inceleyen...

Mekanik, Aerodinamik, Akışkanlar mekaniği, Dinamik, Fizik, Klasik mekanik, Mukavemet, Statik, Elektronik, Aerostatik, Sıkıştırılabilir akışkanlar
Bacak
3 yıl önce

(fibula) oluşturur. Kaval kemiği de, kamış kemiği de ayak eklemiyle birleşir. İdeal bacak için bazı kas ve kemik çıkıntılarının yumuşak bir şekilde belli olması...

Bacak, Anüs, Rahim, Kol, El, Yumurtalık, Vajina, Karın, Göğüs kafesi, Penis, Klitoris
Jeodezi
3 yıl önce

gibi, dönüşünün yol açtığı merkezkaç kuvvetinin etkisi ile basıklaşarak ideal bir küreden çok az sapan görünüm kazanmıştır. "Geoit" olarak tanımlanan...

Jeodezi, Elipsoit, Everest, Hint Okyanusu, Merkezkaç, Pasifik Okyanusu, Yarı büyük eksen, Yerküre, Yerçekimi, Jeoit, Marianara çukuru
ütopik sosyalizm
3 yıl önce

toplumun arzu edilen yönde hareket etmesi için itici unsur olacak olumlu idealler taşıyan hayali veya fütüristik toplumların vizyon ve ana hatlarının sunumu...

Paternalizm
3 yıl önce

Paternalizm veya Babacılık, toplum veya aile yönetimlerinde kararların, rehber ve ideal kabul edilen kişi veya kişilerce alınmasını öngören yönetim sisteminin adıdır...

Rankine çevrimi
3 yıl önce

Rankine’den alır. Rankine çevrimi buhar kullanılan enerji santralleri için ideal çevrimdir. Bu çevrimde yapılan suyun kızgın buhar haline getirilmesi ve...

Rankine çevrimi, Brayton çevrimi, Buhar, Carnot çevrimi, Dizel motoru, Enerji santralleri, Ericsson çevrimi, Kalina çevrimi, Karma çevrimli motor, Miller çevrimi, Pompa