İdeal, yalnızca düşüncede mevcut olup, gerçeklikte bulunmayan şey. 2- Türünün yetkin ör­neği olan şey, kopya edilecek, kendisine öy­künülecek model...

İDEAL (almanca) türkçe anlamı
1. s. mükemmel
2. beklenen
3. istenen
İDEAL (inglizce) türkçe anlamı
4. i. ideal
5. ülkü
6. erek
7. gaye
8. amaç
9. mükemmel şey
10. kusursuz örneks. ideal
11. kusursuz
12. mükemmel
13. hayali
İDEAL (türkçe) anlamı
14. ideal.
İDEAL (türkçe) anlamı
15. ülkü
16. mefkre.düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan
17. ülküsel.fels. yalnız dütünceyle kavranabilen.
1. n. idea or standard of perfection
2. pattern
3. model
4. person or thing which embodies a standard of perfection
5. aspiration
6. aim
7. goaladj. perfect
8. imaginary
9. existing only in the mind
10. excellent
11. best
12. exemplary
13. embodying a standard of perfectionn. ideal
14. idea or standard of perfection
15. pattern
16. model
person or thing which embodies a standard of perfection,
İDEAL (türkçe) ingilizcesi
17. n. idea or standard of perfection
18. pattern
19. model
20. person or thing which embodies a standard of perfection
21. aspiration
22. aim
23. goaladj. perfect
24. imaginary
25. existing only in the mind
26. excellent
27. best
28. exemplary
29. embodying a standard of perfectionn. ideal
30. idea or standard of perfection
31. pattern
32. model
person or thing which embodies a standard of perfection,
İdeal (almanca) ingilizcesi
33. adj. perfect
34. imaginary
35. existing only in the mind
36. excellent
37. best
38. exemplary
39. embodying a standard of perfection,

Ideal İngilizce anlamı ve tanımı

Ideal anlamları
    (noun) A mental conception regarded as a standard of perfection
40. a model of excellence
41. beauty
42. etc.(a.) Imaginary.(a.) Teaching the doctrine of idealism
43. as
44. the ideal theory or philosophy.(a.) Reaching an imaginary standard of excellence
45. fit for a model
46. faultless
47. as
48. ideal beauty.(a.) Existing in fancy or imagination only
49. visionary
50. unreal.(a.) Existing in idea or thought
51. conceptional
52. intellectual
53. mental
54. as
55. ideal knowledge.
Ideal tanım:
Kelime: ide·al
56. Söyleniş: I-'dE(-&
57. )l
58. 'I-
59. İşlev: adjective
60. Kökeni: Middle English ydeall
61. from Late Latin idealis
62. from Latin idea
63. 1 : existing as an archetypal idea
64. 2 a : existing as a mental image or in fancy or imagination only
65. broadly : lacking practicality b : relating to or constituting mental images
66. ideas
67. or conceptions
68. 3 a : of
69. relating to
70. or embodying an ideal b : conforming exactly to an ideal
71. law
72. or standard : PERFECT an ideal gas -- compare REAL 2b(3)
73. 4 : of or relating to philosophical idealism
74.
Ideal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Apotheosis
75. Idealistic
76. Nonesuch
77. Nonpareil
78. Nonsuch
79. Paragon
80. Saint
81.
İdeal (almanca) fransızcası
1. n. idéal (m)adj. idéaladv. idéalement
İDEAL (türkçe) almancası
1. n. Ideal
2. Inbild
3. Leitstern
4. Musterbild
5. Wunschbild
İdeal (ingilizce) italyancası
1. s. idealeagg. ideale
2. immaginario
3. astratto
4. (Filos) dell'idealismo
İdeal (ingilizce) ispanyolcası
1. s. ideal
2. meta
3. sueñoadj. ideal
4. idóneo
İdeal (ingilizce) portekizcesi
1. s. ideal
2. mental
3. intelectual
4. imaginário
5. perfeitoadj. ideal
6. mental
7. intelectual
8. imaginário
9. perfeito
10. excelente
11. melhor
12. surpreso
İdeal (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. ideaal
2. voorbeeld
3. verlangen
4. visioenbn. idealistisch
5. fantasierijk
6. uitstekend
7. als voorbeeld stellend

İdeal hakkında bilgiler

1- Yalnızca düşüncede mevcut olup, gerçeklikte bulunmayan şey. 2- Türünün yetkin ör­neği olan şey, kopya edilecek, kendisine öy­künülecek model.

Bu bağlamda, filozof ya da düşünürlerin, varolan düzen karşısındaki hoşnutsuzlukla­rının bir sonucu olarak tasarladıkları düze­ne; olması gerekene yönelen teorisyenlerin, birtakım ilkeleri temele alarak, İnsanların tam olarak gelişebileceklerini, gerçek bir refah ve mutluluğa ulaşabileceklerini dü­şündükleri toplum düzenine, gerçeklikte değil de, sadece düşüncede varolan düzen anlamında, ideal düzen adı verilir. Nitekim, düşünürler böyle bir toplum düzenini belir­leyen ölçütler olarak özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerini, birtakım idealleri temele almışlardır.

İdeal nerede?

İdeal haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ideal Gaz

Geylüsak kanunları, sıcaklık etkisi ile bütün gazların aynı şekilde genleştiklerini gösterirler. Maryot kanunu da sabit...

Ego-İdeal

Ego, akıl proçeslerinin gerçekliği sınayan bölümüdür. Ego-ideal ise ego'nun bir öğesidir ve temelinde kişinin kendini ebeveyniyle özdeşleştirmesi ve olmak istediği gibi olmak için gösterdiği çaba vardır. Olgunlaşma sırasında ego-ideal değişebilir, ama genellikle kişinin ...

İdeal Bir Sistem Var Mıdır

En baştan şunu söylememde yarar vardır ki yazdıklarım hiçbir şekilde objektif bir bakış açısına dayanmamaktadır. Zaten başlığı da gördüğümüzde bu konuda objektif olunamayacağını da anlayabiliriz. Öncelikle sorunun muhattabını açıklamam gerekmektedir.

İdeal Gaz Yasası

İdeal gaz yasası, sadece teoride olan ideal gazların durumları hakkında denklemler sağlayan bir yasadır. Bir miktar gazın durumu; basıncı, hacmi ve sıcaklığına göre belli olur.

İdeal Aşk

İdeal Aşk, Orhan Gencebay'ın 30 Temmuz 2002'te Kervan Plakçılık'tan çıkan albümüdür. Albümde 6 şarkı bulunmaktadır.

Manken (ideal Insan Modeli)

Manken ya da model, sanat, moda veya reklam için poz yapan veya kendini sergileyen kişidir. Modellik; oyunculuk, dansçılık veya mim sanatçılığı gibi bir gösteri performansı alanıdır ancak kapsamının sınırları pek tanımlanmamıştır.