Geylüsak kanunları, sıcaklık etkisi ile bütün gazların aynı şekilde genleştiklerini gösterirler. Maryot kanunu da sabit...

İdeal gaz

İdeal gaz, moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacime oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük kalan), moleküllerinin arasında çekme ve itme kuvvetlerinin bulunmadığı farz edilen gazlardır. Gerçek durum ele alındığında, hiçbir gaz ideal değildir. Fakat çoğu gaz düşük basınç ve yüksek sıcaklıklarda ideal gaz modeline uyarlar.

Geylüsak kanunları, sıcaklık etkisi ile bütün gazların aynı şekilde genleştiklerini gösterirler. Maryot kanunu da sabit sıcaklıkta, basınçları değiştirildiği zaman bütün gazların hacimlerinin aynı şekilde değiştiğini gösterir. Maryot ve Geylüsak kanunları bütün gazların benzer yapılışta olduklarını düşünmeye imkan verirler.

Gerçekte Maryot kanunu gibi Geylüsak kanunları da ancak �yaklaşık kanunlardır� hiçbir gaz onlara tamamen uymaz. Bu kanunlara tamamen uyacak bir gaza "ideal gaz" adı verilir. Sıvılaşma şartlarından uzakta iken bir çok gazlar hemen tamamen ideal gazlar gibidirler. Normal sıcaklık ve basınçta bulunan oksijen, azot, hava böyledir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar