1- En yalın bir biçimde bağlanacak ideal ya da idealleri olan kişi, 2- İdealizmin şu ya da bu türünü benimseyen yaklaşım, akım ya da kişi için kullanılan niteleme.

İdealist

1- En yalın bir biçimde bağlanacak ideal ya da idealleri olan kişi, 2- İdealizmin şu ya da bu türünü benimseyen yaklaşım, akım ya da kişi için kullanılan niteleme.

Buna göre, örneğin toplumsal gelişmenin belirleyici ve itici gücü olarak, fikirleri, ide­alleri, mutlak bir Zihin ya Aklı, İnsanların bilincini, soyut bir İdeyi gören, toplumların ve tarihin gelişimini ya mutlak bir İde veya evrensel akıl ile ya da seçkin kişiliklerin fa­aliyetiyle açıklayan tarih anlayışına idealist tarih anlayışı adı verilir.

Idealist

1. anlamı e ülkücü. idealist. ülkücü.

Idealist

i. idealist

Idealist

ülkücü. idealizm öğretisine bağlı filozof.

Idealist

Almanca Idealist kelimesinin Türkçe karşılığı.
ülkücü, idealist

Idealist

Idealist İngilizce anlamı ve tanımı

Idealist anlamları

  1. (noun) One who holds the doctrine of idealism.
  2. (noun) One who idealizes; one who forms picturesque fancies; one given to romantic expectations.

Idealist tanım:

Kelime: ide·al·ist
Söyleniş: -(&-)list
İşlev: noun
1 a : an adherent of a philosophical theory of idealism b : an artist or author who advocates or practices idealism in art or writing
2 : one guided by ideals; especially : one that places ideals before practical considerations

Idealist ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Dreamer,

Idealist

Almanca Idealist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals

Idealist

Türkçe Idealist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals n. idealist, one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals n. idealist, one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals

Idealist

Flemenkçe Idealist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. idealist, one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals

Idealist

n. one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals n. idealist, one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals n. idealist, one who forms ideals, one who lives according to some standard of perfection, one who pursues high and noble goals


Yanıtlar