İdil Bulgar Hanlığı

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İdil Bulgar Hanlığı ilgili konular

 • Büyük Bulgarya Hanlığı

  Büyük Bulgar Hanlığı (Bulgarca: Велика България; 630-665, Bizans kaynaklarına göre: Onoguria/Onoghuria). Göktürklerin yıkılma
 • İdilbulgarları

  İdil Bulgarları 7-10'ncu yüzyılları arasında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. Büyük Bulgarya Hanlığı'nın Hazarlar tarafından dağıt
 • İtil Bulgar Hanlığı

  Tarihteki Türk Devletleri
 • Birinci Bulgar Devleti

  Birinci Bulgar İmparatorluğu, Bulgarların 680'de bugünkü Balkan bölgesinde Kağan Asparuh komutasında kurdukları devlettir. Devlet bugünkü B
 • Bulgar (şehir)

  Bulgar (Bolğar), (Tatarca: Болгар; Bolğar, Çuvaşça: Пăлхар), Divân-ı Lügati't-Türk'te;
 • Birinci Bulgar İmparatorluğu

  Birinci Bulgar İmparatorluğu, Türklerin Kıpçaklar kolunun Bulgar boyunun 632'de bugünkü Balkan bölgesinde Kağan Asparuh komutasında kurdukla
 • İdil Bulgar Hanları

  Volga (İdil) Nehri boylarında kurulan İdil Bulgar Hanlığı 965 yılına dek Hazar Devleti'ne tâbi olmuş, anılan tarihten 1237'ye kadar bağım