İdil Bulgarları

İdil Bulgarları 7-10'ncu yüzyılları arasında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. Büyük Bulgarya Hanlığı'nın Hazarlar tarafından dağıtılıp, Ön bulgarlar halkının bölünmesinden sonra meydana gelmiştir, ve 13'ncü yüzyıla kadar toplu halde kalmış olan bir halk olmuşlardır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: i̇dilbulgarları, 1006, 1025, 1117, 1125, 1157, 1174, 1178, 1225, 1236, 640
İdil Bulgarları
İdil Bulgarları

İdil Bulgarları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İdilbulgarları


İlgili konuları ara

i̇dilbulgarları 1006 1025 1117 1125 1157 1174 1178 1225 1236 640
...

Okuma Önerileri

Büyük Bulgarya Hanlığı
1 yıl önce

Büyük Bulgar Hanlığı (Bulgarca: Велика България; 630-665, Bizans kaynaklarına göre: Onoguria/Onoghuria). Göktürklerin yıkılma

Büyük Bulgarya Hanlığı, Tarihteki Türk Devletleri, Ahlatşahlar Beyliği, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Akşitler, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Artuklu Beyliği, Astrahan Hanlığı
Tataristan
2 yıl önce

Tataristan Rusya Federasyonuna bağlı özerk Türk devleti. Volga Nehri havzasının orta kesiminde. Volga ve Kama nehirlerinin birleştiği noktanı

Tataristan Cumhuriyeti, 1789, 1917, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2005, 2007, 2008, 922, Acaristan, Adige Özerk Vilayeti
Tataristan Cumhuriyeti
3 yıl önce

Tataristan Cumhuriyeti (Tatarca: Tatarstan Respublikası; Rusça: Респу́блика Татарста́н), 30 Ağustos 1990 tarihinde bağımsız

Tataristan Cumhuriyeti, 1789, 1917, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2005, 2007, 2008, 922, Adige í–zerk Vilayeti, Afganistan Türkleri
Peçenekler
2 yıl önce

Peçenekler Türk boylarından. Oğuzların Üç-ok koluna mensupturlar. İslâm kaynaklarında “Beçene, Beçenek, Biçene”; Anadolu ağzında

Peçenekler, 1015, 1053, 1071, Avrupa, Balkan, Bizans, Karadeniz, Kıpçaklar, Macaristan, Malazgirt savaşı
Altın Ordu Devleti
2 yıl önce

Altın Ordu Devleti Cengiz Han'ın 1227'deki ölümünden sonra oğulları ve torunları onun fütuhatını devam ettirerek büyük bir Moğol-Türk H

Altın Ordu Devleti, Altın Ordu Devleti
Türk boyları
1 yıl önce

Türklerin ilk göçler bazen kesintiye uğrasa da yüzlerce yıl devam etti. İÖ 1700'lü yıllarda Sayan Dağları'nın güney batısından Altay v

Hazar İmparatorluğu
1 yıl önce

Hazar İmparatorluğu [650-985] 6. yüzyılda Sabirler yavaş yavaş unutulurken aynı bölgede, yani Don-İdil-Kafkasya üçgeni içinde bu kez Hazar

Hazar ݝmparatorluğu, Hazar ݝmparatorluğu
Altınordu Devleti
3 yıl önce

Cengiz Han'ın 1227'deki ölümünden sonra oğulları ve torunları onun fütuhatını devam ettirerek büyük bir Moğol-Türk Hakanlığı kurdular

Altınordu Devleti, Altınordu Devleti
Kazan Hanlığı
3 yıl önce

Kazan Hanlığı Altın Orda'nın çöküşünden sonra, Cengiz Han'ın oğlu Cuci'nin ulusuna bağlı Toka Temür sülalesinden Uluğ Muhammed Han ta

Türk dili tarihi
1 yıl önce

Türk dili tarihi, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerOsman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilin

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.