İdil Ural Devleti

Tarihteki Türk Devletleri 1918 yılında Tatar, Başkırt ve Çuvaş Türk halkları bir araya gelerek kurdukları devlettir. 1919`da Ruslar tarafından yıkılmıştır.

türk tarihi-taslak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
6 yıl önce

oluşmuştur. Tatarların Rusya içinde veya bağımsız kurduğu devletler şunlardır; 1917 - İdil Ural Devleti 1918 - Tatar-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti 1921 - Tataristan...

Altın Orda Devleti
3 yıl önce

1256’da Batu Han öldüğünde devletin sınırları Kıpçak Bozkırı'nı (Deşt-i Kıpçak), İdil'in aşağı ve orta havzasını, Seyhun ve İdil ırmakları arasındaki Aral...

Altın Orda Devleti, Altın Orda Devleti
Lacivert
3 yıl önce

bayrağı İdil Ural Devleti, Altay, Balkar, Başkurdistan, Karaçay, Kalpakistan, Taymir, Tuva, Yakutistan gibi tarihi ve çağdaş Türk devletlerinin bayraklarında...

Lacivert, Beyaz, CMYK, Cyan, Elektromanyetik tayf, Gri, Göz, Gümüş rengi, HSV, Kırmızı, Mavi
Tataristan
3 yıl önce

için seçimler yapıldı. Bu meclis 29 Kasım 1917'de İdil Ural Devleti projesini ilan etti. Bu devlet 1918'de Bolşevikler tarafından ortadan kaldırıldı....

Tataristan Cumhuriyeti, 1789, 1917, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2005, 2007, 2008, 922, Acaristan, Adige Özerk Vilayeti
Türkeş Devleti
3 yıl önce

Türkeş Devleti, iki defa kurulup yıkılmış bir devlettir. Bu nedenle "I.Türkeş Devleti" ve "II.Türkeş Devleti" olarak bilinmektedir. Türgiş'ler, Göktürklerin...

Nogay Ordası
6 yıl önce

Edige'nin torunları da "Biy" (Bey) ya da "Emir" unvanlarını kullanmıştır. İdil ve Ural Nehirleri arasındaki bölgede hakimiyeti kuran Edige 1419'de öldürülmüş...

Nogay Ordası, Kıpçaklar, Nogaylar, Tarih, Taslak
Kazan, Tataristan
3 yıl önce

büyük bir Hristiyanlaştırma başlattı. Kazan piskoposluğu devletin de yardımıyla kısa sürede İdil-Ural bölgesinin en önemli misyoner merkezlerinden biri haline...

Subutay
3 yıl önce

1219'da Harzemşahlar üzerine yapılan seferde görev aldı. Deşt-i Kıpçak ile İdil-Ural bölgesinde askeri faaliyetlerde bulundu. Ögeday'ın başa geçmesinden sonra...