İdrar özgül ağırlığı veya idrar özgül dansitesi, böbreğin konsantrasyon kabiliyetini gösterir. Normal değerleri 1005 ila 1025 arasında değişmektedir.

İdrar özgül ağırlığı

İdrar özgül ağırlığı veya idrar özgül dansitesi, böbreğin konsantrasyon kabiliyetini gösterir. Normal değerleri 1005 ila 1030 arasında değişmektedir.

Kişinin hidrasyon ve dehidrasyonunu değerlendirmek için de kullanılabilir. İdrardaki çözünmeyen solütlerin konsantrasyonu, atılan NaCL, üre ve idrarın hacmi dansiteyi etkiler.

Düşük dansiteli idrar görülen haller

  • Böbreğin idrarı konsantre etme yeteneği bozulmuştur.
  • Diabetes insipitus
  • Piyelonefrit
  • Glomerulonefrit


Yüksek dansiteli idrar görülen haller

  • Diabetes mellitus
  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Dehidratasyon
  • Adrenal yetmezlik
  • Karaciğer hastalığı
  • Nefrozis


}

İlgili konuları ara

Yanıtlar