Idris K������K��Mer

İdrisi Bitlisi

Carlos İdris Kameni

İdris bin Abdullah

İdris bin Abdullah, (d.? - ö. 791), Mağrib'deki İdrisi Hanedanı'nın kurucusu ve ilk hükümdarı (789-793).

İdrisiler

İdris bin Abdullah tarafından Kuzeybatı Afrika’da kurulan devlet. Kurucusunun ismine nisbetle, İdrîsîler ve İdrisoğulları denildi. Devletin kurucusu İdris’in, hazret-i Ali’nin oğlu Hasan’ın torunu olduğu söylenir.

Libya, Libya, Libya

Libya, Libya, Libya (Ya Biladi, "Ah Ülkem!" olarak da bilinir), Libya'nın ulusal marşıdır. Muhammed Abdül Vahab tarafından bestelenmiş, sözleri El Beşir El Arebi tarafından yazılmıştır. Aslen 1951'deki bağımsızlıktan Muammer Kaddafi'nin 1969 yılında bir...

Tobruk

Libya`nın kuzeydoğusunda liman kenti.Eski Yunanlıların Antipyrgos adıyla kurdukları tarım kolonisi kentin temeli sayılır.Tarihi çok eskilere dayanan kent zamanla kervan yoları üzerinde önemli bir durak noktası haline geldi.Stratejik öneme sahip olan Tobru...

Libya Krallığı

Libya Krallığı (), Libya topraklarında 1951'den 1969 yılına kadar yer almış olan devletti. 24 Aralık 1951 tarihinde Sirenayka Emirliği tarafından yönetilen Sirenayka, Birleşik Krallık tarafından yönetilen Trablusgarp ve Fransa tarafından yönetilen Fizan b...

Hz. İdris

Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçmeyen Şit (a.s)'den sonra peygamber olmuştur.

İdrîs

İdris (Arapça: إدريس), Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri. İlk kez onun döneminde insanların hayvan derileri giymekten kurtuldukları söylenir.

Bitlisli İdris