aşırıya gitmek anlamındadır.bir çizgideki aşırı ucu temsil eder.Tefrit ise bu çizginin yetersiz ucunda kalan kısımdır. ...

IFRAT (türkçe) anlamı
1. herhangi bir konuda çok ileri gitme
2. ölçüyü aşma
3. aşırı davranma
4. aşırılık
5. aşkınlık
taşkınlık.
IFRAT (türkçe) anlamı
6. Herhangi bir konuda çok ileri gitme
7. ölçüyü aşma
8. aşırı davranma
9. taşkınlık
10. tefrit karşıtı:
11. İfratlar bırakılırsa bürokrasiye karşı her türlü şiddet benim hoşuma gider.- F. R. Atay.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. ifrata kaçmak
15. ifrata vardırmak
IFRAT (türkçe) ingilizcesi
1. excess
2. overdoing
IFRAT (türkçe) fransızcası
1. excès [le]
2. abus [le]
3. immodrération [la]
IFRAT (türkçe) almancası
1. Exzeß
2. Übermaß

Ifrat hakkında bilgiler

aşırıya gitmek anlamındadır.bir çizgideki aşırı ucu temsil eder.Tefrit ise bu çizginin yetersiz ucunda kalan kısımdır. Sözlüğe taşı

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fart

Yedi kirli kelime, (Seven dirty words), George Carlin'in 1972 albümü Class Clown'da (sınıf soytarısı) "televizyon'da söyleyemeyeceğiniz yedi kelime" isimli monologunda kullandığı kelimelerdir. Şu an, bu kelimelerin genelde Amerika Birleşik Devletleri'nin halk kanallarında ve ...

Fısk

Büyük günâh, kebîre veya fısk, bir İslam dini terimi. Fısk işleyen kişiye, fâsık denir.

Vehhabi

Vahhabilik hareketinin Osmanlılar için önemli bir sorun durumuna gelmesi üzerine II. Mahmut, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yı sorunu çözmekle görevlendirdi.

Feminizm

Feminizm, toplumun bütün alanlarında kadınla erkeğin eşit olması gerektiğini savunan bir fikir hareketi.