İguana, alm. Leguan (m), Fr. Iguana (m), İng. Iguana. Familyası: İguanagiller (İguanidae). Yaşadığı yerler: Tropik Amerika, Polinezya, Madagaskar, Galapagos Adalarında toprak, ağaç ve sularda yaşar. Özellikleri: Sırtında dikenli bir yelesi bulunan iri bir kertenkele. 180 cm boyunda 15 kg ağırlıktadır. Ağaçlara tırmanır ve iyi yüzer. Çeşitleri: Asıl iguana (yeşil iguana), kabarcıklı iguana, deniz iguanası, Galapagos kara iguanası en çok bilinenleridir. Sürüngenler...

İGUANA (inglizce) türkçe anlamı
1. i. iguana
İGUANA (türkçe) anlamı
2. iguanagillerden
3. 1-2 metre boyunda
4. amerika'nın tropikal bölgelerinde yaşayan
5. sırtında dikenli çıkıntılar bulunan
6. pullu
7. büyük sürüngen
8. hintkertenkelesi (iguana tuberculara).
1. n. large lizard native to Central and South American. iguana
large lizard native to Central and South American. guana,
İGUANA (türkçe) ingilizcesi
2. n. large lizard native to Central and South American. iguana
large lizard native to Central and South American. guana,
İguana (almanca) ingilizcesi
3. n. large lizard native to Central and South America,

Iguana İngilizce anlamı ve tanımı

Iguana anlamları
    (noun) Any species of the genus Iguana
4. a genus of large American lizards of the family Iguanidae. They are arboreal in their habits
5. usually green in color
6. and feed chiefly upon fruits.
Iguana tanım:
Kelime: igua·na
7. Söyleniş: i-'gwä
8. -n&
9.
10. İşlev: noun
11. Kökeni: Spanish
12. from Arawak & Carib iwana
13. : any of various large herbivorous typically dark-colored tropical American lizards (family Iguanidae) that have a serrated dorsal crest and are important as human food in their native habitat
14. broadly : any of various large lizards
15. [iguana illustration]
16.
İGUANA (türkçe) fransızcası
1. iguane [le]
İGUANA (türkçe) almancası
1. n. Leguan
İguana (ingilizce) italyancası
1. s. iguana (lucertola gigante dell'America tropicale)
İguana (ingilizce) ispanyolcası
1. s. iguana
2. basilisco
İguana (ingilizce) portekizcesi
1. s. iguana (tipo de réptil)
İguana (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. iguana (soort grote hagedis)

İguana hakkında detaylı bilgi

Alm. Leguan (m), Fr. Iguana (m), İng. Iguana. Familyası: İguanagiller (İguanidae). Yaşadığı yerler: Tropik Amerika, Polinezya, Madagaskar, Galapagos Adalarında toprak, ağaç ve sularda yaşar. Özellikleri: Sırtında dikenli bir yelesi bulunan iri bir kertenkele. 180 cm boyunda 15 kg ağırlıktadır. Ağaçlara tırmanır ve iyi yüzer. Çeşitleri: Asıl iguana (yeşil iguana), kabarcıklı iguana, deniz iguanası, Galapagos kara iguanası en çok bilinenleridir.

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, İguanagiller familyası türlerine verilen genel ad. Yerde, ağaçların üzerinde, yer altında ve kısmen suda yaşayanları vardır. Böcekçil, otçul veya hem otçul hem böcekçil olabilirler. Hepsi iyi yüzücüdür. Kısa kuvvetli kol ve bacakları, sivri parmakları vardır. Parmaklarıyla dalları rahatça kavrarlar. Dilleri kalın ve tabana yapışık olup göz kapakları da hareketlidir. Sırt ve kuyrukları boyunca mızrak biçiminde dikenli taraksı bir yele uzanır. Dişilerde diken uzunlukları daha kısadır. Tarak dikenleri sert olmadığından, bazan vücudun sağ veya soluna yatar. Çoğunun gerdanında deriden sarkık bir kese bulunur. Kuyrukları sert ve tıknazdır. Bukalemun tipi renk değiştirebilenleri de vardır. İşitme ve tatma duyuları çok kuvvetlidir. Tehlike karşısında ağaç tepelerine tırmanır, suya dalar veya saldırarak ısırır. Kuyruğu ile kamçılar. Gündüzleri faal olup, geceleri dinlenir.

Kabarcıklı iguana (İguana tuberculata) ve asıl iguana (İguana iguana) 1.8 metre boyunda ve 15 kg ağırlıktadırlar. Güney ve Orta Amerika’nın büyük tropik kertenkeleleridir. Galapagosun deniz iguanaları (Amblyrhynchus cristatus) sürüler halinde kayalar üstünde güneşlenirler. Denize girerek yosun ve deniz bitkileriyle beslenir, bazan adadan adaya yüzerek geçerler.

İguanalar nehir kıyılarında ağaçların altına kazdıkları çukurlara veya kayalar arasında yumurtlarlar. İki haftalık bir kuluçkadan sonra yavrular yumurtadan çıkar. Galapagos Adalarındaki deniz iguanalarının kayalar arasındaki yumurtaları güneşin sıcaklığıyla gelişerek açılır. Galapagos kara iguanaları (Conolophus subcristatus) tamamen otçuldur. Yanardağ menşeli Galapagos Adalarında yaşarlar. Yerliler, iguanaların yumurta ve etlerine düşkün olduklarından günden güne nesilleri azalmaktadır.

İĞDE (Elaeagnus angustifolia);

Alm. Ölweide (f). Fr. Olivier (m) sauvage, İng. oleaster. Familyası: İğdegiller (Elaeagnaceae) Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu.

Kışın yapraklarını döken veya daima yeşil kalan, çalı veya ağaç halinde olan, çok dallanmış, dikenli veya dikensiz odunsu bitkiler. Sürgünleri çoğunlukla dikenlidir. Tomurcukları küçük, kısa saplıdır. Yapraklar dar, şerit halinde ve tam kenarlıdır. Yapraklar ve sürgünler gümüşi renkli tüylerle örtülmüştür. Haziranda açan çiçekler kısa salkımlar halinde sürgünlerin aşağı kısmında kümeler halinde yer alır. Çiçeklerin dış tarafı gümüşi beyaz, iç tarafı sarı renkte olup, çok hoş kokuludur.

İğdenin vatanı Akdeniz bölgesidir. Kuş iğdesi adı verilen Eleognus angustifolia, Anadolu’nun hemen hemen her tarafında yetişir. Bağ ve bahçe kenarlarında çit bitkisi olarak da kullanılır. 7-8 m boylanabilir ve baygın kokuludur. Bu türün meyvesi makbul olmayıp, kültüre alınmış olan çeşidine, E. angustifolia varyete orientalis denir.

Kullanıldığı yerler: Anadolu’da bağ ve bahçelerde tatlı meyvelerinden dolayı meyve ağacı olarak yetiştirilmektedir. Meyveleri zeytin meyvesi büyüklüğünde ve sarımsı-kahve renginde olup yenilebilir. İktisadi önemi azdır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İguana Geceleri

İguana Geceleri 1964 ABD yapımı psikolojik dramatik filmdir. Özgün adı The Night of the Iguana olan film 18 Mart 1968'de Türkiye'de sinemalarda gösterime girmişti.

İguana Geceleri (film)

İguana Geceleri 1964 ABD yapımı psikolojik dramatik filmdir. Özgün adı The Night of the Iguana olan film 18 Mart 1968'de Türkiye'de sinemalarda gösterime girmişti.

Galapagos Iguana Kenesi

Galapagos iguana kenesi (''Amblyomma darwini''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür.

Orta Amerika Iguana Kenesi

Orta Amerika iguana kenesi (''Amblyomma scutatum''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür.

Karayip Iguana Kenesi

Karayip iguana kenesi (''Amblyomma torrei''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür.

Iguanodon

İguanodon, (anlamı: iguana dişli) 135-125 milyon yıl önce yaşadığı varsayılan bir dinozor türüdür. Yaklaşık olarak boyu 10-13 metre, ağırlığı 4-5 tondur.

Iguanagiller

İguana, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türüdür. Ağaçlarda yaşayan iguanaların ortalama yaşam süresi 19-21 yıldır.

Hayvanlar

Hayvanlar genellikle yer değiştirerek hareket eden, organik maddelerle beslenen, içgüdüleriyle hareket eden akıldan yoksun canlılar. Bugün bir milyona yakın hayvan türü bilinmektedir. Amip gibi gözle görülemeyecek kadar küçüklerinin yanısıra fil ve balina gibi dev yapılı ...