Hac ve umre yapmak için giyilen, yünlü pamuklu veya ketenden yapılmış dikişsiz, peştemal gibi, iki beyaz örtü. Biri belden aşağı, öteki omuzlara sarılır. İhrâm elbisesi giyen kimseye “muhrim” denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı sarılan kısmına “îzâr”, omuzlara atılan kısmına “ridâ” ismi verilir. İhrâm iple bağlanmaz, düğümlenmez.

İHRAM (türkçe) anlamı
1. eskiden yunanlıların
2. romalıların
3. günümüzde de berberilerin büründükleri geniş
4. beyaz
5. yünlü çarşaftan giysi.kâbe'ye girerken hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü.yün yaygı.
1.

Ihram İngilizce anlamı ve tanımı

Ihram anlamları
    (noun) The peculiar dress worn by pilgrims to Mecca.
Ihram tanım:
Kelime: ihram
2. ihram
3. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
4.

İhram hakkında detaylı bilgi

Alm. Gewandnder Mekkapilger, Fr. Manteau (m), des pélerins musulmans, İng. Unstitched cloth of pilgrims in Mecca. Hac ve umre yapmak için giyilen, yünlü pamuklu veya ketenden yapılmış dikişsiz, peştemal gibi, iki beyaz örtü. Biri belden aşağı, öteki omuzlara sarılır. İhram elbisesi giyen kimseye “muhrim” denir. İhram elbisesinin belden aşağı sarılan kısmına “izar”, omuzlara atılan kısmına “rida” ismi verilir. İhram iple bağlanmaz, düğümlenmez. İhrama bürünmek, haccın farzlarından birincisidir. Kadınlar ihram elbisesi giymeyip örtülü olarak hac ve umre ibadetlerini yaparlar.

Allahü teala, ayet-i kerimede mealen buyurdu ki: “Hac ayları bilinen, Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce’den on gündür. İşte kim o aylarda ihrama girerek kendine farz yaparsa artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur.” (Bakara suresi: 197).

İhrama girerken temizlenmek ve gusül (boy abdesti) almak ve iki rekat namaz kılmak sünnettir. Hac için, umre için, ticaret için veya herhangi birşey için uzaktan gelenlerin mikat denilen yerleri, ihramsız geçerek, Hareme, yani Mekke-i mükerremeye girmeleri haramdır (günahtır). İhramsız geçenin, geri mikata gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse kurban kesmek lazım olur. Mikat yerleri Medineliler için Zül-huleyfe, Iraklılar için Zatül-ırk, Şam yönünden gelenler için Cuhfe, Necid bölgesinden gelenler için Karnül-menazil ve Yemen’den gelenler için Yelemlem’dir.

Mikat yerlerini geçerken niyyet ederek ve emir olunan şeyi okuyarak, usulü ile ihrama girilir.

İhram giyen kimseye, bazı şeyler yasak olur. Mesela karadaki av hayvanlarını öldürmesi, dikilmiş elbise giymesi, bir yerini traş etmesi, cima etmesi (cinsi münasebette bulunması), kavga ve münakaşa etmesi, koku sürünmesi, tırnak kesmesi, erkeğin mest, ayakkabı giymesi ve başını örtmesi, hatmi ile başını yıkaması, eldiven, çorap giymesi, hamama girmesi, kendiliğinden çıkan ot ve ağaçları koparması, caiz değildir. İhramlıyken nelerin yapılıp nelerin yapılamıyacağına dair ve diğer geniş bilgi ve açıklamalar fıkıh kitaplarında yazılıdır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Haremeyn

İslâm dininin doğup yayılmaya başladığı, Hicaz’da bulunan Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere şehirlerinin ikisine birden verilen ad. Bu iki şehrin çevresinde belli bir sınıra kadar olan yerlere “Harem” denildiği için bu şehirlere iki harem bölgesi anlamında ...

Umre

Umre hac zamanı olan beş günden, Arefe ve Kurban Bayramının dört gününden başka senenin her günü ihrâm ile Kâbeyi ziyâretle Safâ ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek (gidip-gelmek). Umre yapana Mu’temir adı verilir. Umre ibadettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir. Umre ...

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Tavaf

Tavaf ziyaret etmek maksadıyla bir şeyin etrafında dolaşmak. Kabe-i muazzamayı ziyaret ederek, etrafında yedi kere dönmek. Tavaf, hac ve umrede, Mescid-i haram içinde Kabe-i muazzama etrafında dönmek demektir. Lügatta “dönmek, dolaşmak” manalarına gelir. Kabe'den başka bir cami ...

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler indeksimizin hazırlıkları sürmektedir. Ancak aradığınız bilgiye arama alanını kullanarak ulaşabilirsiniz. Dini konulardaki bilgi girişi ise devam ediyor.

Bayburt Nüfus Bilgileri

Nüfus ve Sosyal Hayat1990 sayımına göre toplam nüfusu 107.330 olup, 41.295'i şehirlerde 66.

Irk Ve Irkçılık

Alm. Rasse (f), Fr. race (f), İng.

Erzincan Nüfus Ve Sosyal Hayat

Nüfûsu: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 299.251 olup, 144.144’ü ilçe merkezlerinde, 155.

Erzurum Nüfus Ve Sosyal Hayat

Nüfusu: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 848.201 olup, bunun 400.348’i şehirlerde, 447.

Erzurum Ilçeleri

Erzurum’un biri merkez olmak üzere on dokuz ilçesi vardır.Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 270.006 olup, 242.

Hac (İslam)

Hac (Arapça: ), Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve dini gerekliliklerin yerine getirilmesinden ibârettir. İslam'da, maddi durumu uygun olan her Müslümanın hayatında bir kez hac yapması farzdır.

Mîkât

mîkât, (Arapça: ميقات, ), Sözlükte bir iş için belirlenen zaman ve yer anlamına gelir ve bir hac terimi olarak ihrama girme yeri ve ihrama girme zamanı demektir.