Ihsan Y��Ce

Monazit

monazit eser elementleri içeren kırmızı-kahverengi bir fosfattır ve önemli bir toryum, lanthanum, ve seriyum kaynağıdır. Genellikle küçük ayrılmış kristallerde oluşur. İçeriğindeki görece element bütünlüğüne göre gerçekte dört tipi bulunur:

İnsan Y-DNA haplogrubu

İnsan genetiğinde, bir insan Y kromozomu DNA haplogrubu, Y kromozomundaki DNA'nın (Y-DNA denir) rekombinan olmayan kısımlarında meydana gelen mutasyonlarla

Ginza Rabba

Sabiilerin kutsal kitabıdır. Ginza Rabba: Büyük Hazine. Ginza Ymina (sağ ginza), Ginza Smala (sol ginza) olarak iki kısımdır. Birincisi 18 bölümdür. İkincisine Sidra d Nişmata (ruhlar kitabı) da denir.

Yunanistan İzcileri

Bakanlığı'nın himayesi altındadır. İzcilik portali ^ http://www.sep.org.gr/admin/dsContent/Announcement/Attachements/31483/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9

Latince okunuş kuralları

Biyolojide organizmaların bilimsel adları latincedir. Bu Latince kelimelerin özel okunuş kuralları vardır.

Windows CE 3.0

Windows CE 3.0, Windows CE`nin üçüncü sürümüdür. Windows CE 2.12`ye göre getirdiği kimi yenilikler arasında:

Ek (Türkçe dilbilgisi)

Türkçede ekler, yapım eki ve çekim eki olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekler Türkçedeki en önemli dil yapılarındandır.

Barış ve Dostluk Salonu

Barış ve Dostluk Salonu (yunanca Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) Yunanistan'ın başketi Atina'da yeralan kapalı bir spor salonu. Şehir merkezine 10 KM mesafede yeralan salon 14.940 koltuk kapasitelidir. 1985 yılında inşaa edilmiştir. Basketbol dışında voleybol...

Agatonas Yakovidis

Agatonas Yakovidis (Yunan: Αγάθωνας Ιακωβίδης, 1955; Langaza, Selanik), Yunan şarkıcı.