Ihtida

ihtida

Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma.

ihtida

Türkçe ihtida kelimesinin İngilizce karşılığı.
conversion

ihtida

doğruyu bulma, hidayete erme. başka bir dinden çıkıp müslüman olma, müslümanlığı kabul etme.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Keita Krallığı
6 yıl önce

başkenti olan Niamey olarak belirlemiştir. Hanedanı yaklaşık 1050 yıllarında ihtida ederek Müslümanlığa geçmiş, 1591-93 yıllarında komşusu Songhai İmparatorluğu...

Üçler Mezarlığı
3 yıl önce

turistik olarak ziyaret edilmektedir. Eva de vitray-meyerovitch (1909-1999), ihtida etmiş bir Fransız olan bu kadın akademisyen, vasiyeti üzerine bu mezarlığa...

Umurlar, Sındırgı
6 yıl önce

No:27 Fon Kodu: DH.MKT. Sındırgı kazasının Umurlar karyesinde bir Rum'un ihtidasından dolayı Hristiyan ahali tarafından Patrikhane'ye vukubulan şikayatın Rum...

Umurlar, Sındırgı, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Aktaş, Sındırgı, Akçakısrak, Sındırgı
Hatice sultan (i. selim'in kızı)
3 yıl önce

Çirnoyeviç Karadağ Kraliyet Prensi Stephan Stanişa Çirnoyeviçti. Sonradan ihtida edip Osmanlı devletinde Paşa ünvanı alıp 1513'te Karadağ sancakbeyi olarak...

Girit Türkleri
3 yıl önce

kaldığı 1645-1908 döneminde meydana gelen Türk göçlerinden, ada halkı içinde ihtida (İslamiyet’i kabul) süreciyle ve çeşitli Osmanlı tebası toplumlar arasındaki...

Girit Türkleri, 1645, 19. yüzyıl, 1908, 1923, 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi, Ahmed Resmİ® Efendi, Ali Fuat Cebesoy, Aliye Berger, Almanya Türkleri, Anadolu
Alikulu Cabbadar
6 yıl önce

kaynak ressamın İsfahan'da Hristiyan mahallesinde doğduğunu ve daha sonra ihtida ettiğini de yazar. Tezkireye göre Alikulu Cabbadar II. Tahmasp ve Nadir...

Tiflis
3 yıl önce

fethetti. Bölge yurtluk ve ocaklık olarak Kartli Beyi Vahtang'ın oğlu olup ihtida eden İbrahim'e verildi. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 1724 yılında...

Tiflis, Azerbaycan, Endüstri, Enerji, Ermenistan, Gürcistan, Kartça, Kura Irmağı, Kültür, Nüfus, Rusya
Yedinci Gün Adventist Kilisesi'nde Sebt
3 yıl önce

yüzyıl Hristiyanlıktan uzak kalmalarına rağmen, çok sonralara dek Yahudiliğe ihtida etmiş olan etnik Ruslar olarak belirgin bir kimlik sahibiydiler. Doğu Avrupa...