IHTIDA (türkçe) anlamı
1. Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma.
IHTIDA (türkçe) anlamı
2. doğruyu bulma
3. hidayete erme.başka bir dinden çıkıp müslüman olma
4. müslümanlığı kabul etme.
IHTIDA (türkçe) ingilizcesi
1. conversion
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Misyonerlik

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “görevli olan kişi” anlamlarına gelmektedir. Ancak Hıristiyan geleneğinde misyoner ifadesi, bir kavram olarak, resmi kilise teşkilatı ya da ...

Girit

Girit, Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz 'in beşinci büyük adasıdır. Ege denizi'nin güneyinde yer alır. Yunanca ismi 'Κρήτηdir (Kriti).

İsrail Evi

İsrail Evi Gana'daki bir Yahudi cemaatidir. Bu etnik grup kendilerinin Kayıp On Kabile'den geldiklerine inanırlar. Bu grup geleneksel Yahudilikte Yahudi olarak kabul edilmez.

Hz. Sad Bin Ebi Vakkas

Sa'd b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b.

Sabetaycılık

17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabatay Sevi'nin kurucusu olduğu, onu mesih (kurtarıcı son peygamber) kabul eden , Yahudi Mistizmine (Kabbala) dayanan gizli inanç. Gizliliğin sürdürülmesi amacıyla bu inanca inananlar bulundukları ülkenin yaygın dininde görünmeyi ...