IHTIDA (türkçe) anlamı
1. Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma.
IHTIDA (türkçe) anlamı
2. doğruyu bulma
3. hidayete erme.başka bir dinden çıkıp müslüman olma
4. müslümanlığı kabul etme.
IHTIDA (türkçe) ingilizcesi
1. conversion
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Misyonerlik

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “görevli olan kişi” anlamlarına gelmektedir. Ancak Hıristiyan geleneğinde misyoner ifadesi, bir kavram olarak, resmi kilise teşkilatı ya da ...

Girit

Girit, Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz 'in beşinci büyük adasıdır. Ege denizi'nin güneyinde yer alır. Yunanca ismi 'Κρήτηdir (Kriti).

İsrail Evi

İsrail Evi Gana'daki bir Yahudi cemaatidir. Bu etnik grup kendilerinin Kayıp On Kabile'den geldiklerine inanırlar. Bu grup geleneksel Yahudilikte Yahudi olarak kabul edilmez.

Hz. Sad Bin Ebi Vakkas

Sa'd b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b.

Sabetaycılık

17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabatay Sevi'nin kurucusu olduğu, onu mesih (kurtarıcı son peygamber) kabul eden , Yahudi Mistizmine (Kabbala) dayanan gizli inanç. Gizliliğin sürdürülmesi amacıyla bu inanca inananlar bulundukları ülkenin yaygın dininde görünmeyi ...

Ahmet Hakan Coşkun

Ahmet Hakan Coşkun Gerçek Hayat, Murat Menteş'in Ahmet Hakan ile yaptığı ropörtajdanSizden bahsedelim, televizyon öncesi çağlarınızdan.Doğum yerim Yozgat, fakat babam müftü yani memur olduğu için, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dolaştık. Ağrı, Amasya, Çanakkale, ...

Tehcir Olayı

1878’den itibaren hem Batılı Devletlerin, hem de içeride ve dışarıdaki Ermenilerin yoğun faaliyetleriyle ortaya atılan “Islahat Meselesi”, 1915 Ma­yısından itibaren günümüze kadar yerini yeni bir formüle bırakmıştır: “Er­meni Katliamı”. Birincisiyle “hakları ...

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

Din Psikolojisi

Doç. Dr. Neda ARMANERI- DİN PSİKOLOJİSİNİN TANIMIModern psikolojiye paralel olarak gelişen ve onun bir dalı olarak nitelendirilen din psikolojisi herşeyden önce, insana özgü olan dinsel yaşamın psikolojik açıdan çeşitli yönlerini inceler.

Zaharya Efendi Mir Cemil

Klasik Türk musikisinin bütün devirlerdeki en büyük bestekarlarının en başta gelenlerindendir. Zaharya, aslen Rum'dur. Türk musikisine şaheserler veren bu büyük bestekarın doğum tarihi hakkında hiçbir yerde bir kayıt yoktur.

Girit Türkleri

Girit Türkleri, Girit adasının Osmanlı Devleti yönetiminde kaldığı 1645-1908 döneminde cereyan eden Türk göçlerinden, ada halkı içinde ihtida (İslamiyet’i kabul) sürecinden ve çeşitli Osmanlı tebası toplumlar arasındaki kaynaşmalardan oluşmuş ve bu şekilde özgün bir ...


Maalesef! Bir hata oluştu.

hata oluştu.