ihvan

İhvan (Türkçe: "Kardeşler"), Arabistan Yarımadasının II. Abdülaziz (İbn Suud) yönetiminde birleştirilmesinde (1912-1930) önemli rol oynayan dinsel ve askeri örgüt.

İhvan

İhvan (Türkçe: "Kardeşler"), Arabistan Yarımadasının II. Abdülaziz yönetiminde birleştirilmesinde (1912-1930) önemli rol oynayan dinsel ve askeri örgüt.

ihvan

(Arapça). 1. Sadık, samimi candan dostlar. 2. Aynı tarikata mensup insanlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ihvan

yakın dostlar, arkadaşlar. aynı mezhep ya da tarikattan olan kimseler.

ihvan

1 . Yakın dostlar, arkadaşlar.
2 . Aynı okul veya tarikattan olan kimseler.

ihvan

Türkçe ihvan kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. friends. 2. fellow members, brethren; confraters.

Yanıtlar