51 -II. Çiller Hükümeti

(05.10.1995-30.10.1995)


Başbakan: Tansu Çiller (İstanbul)
Devlet Bakanı: Necmettin Cevheri (Şanlıurfa)
Devlet Bakanı: Cavit Çağlar (Bursa)
Devlet Bakanı: Ali Münif İslamoğlu (Kastamonu)
Devlet Bakanı: Abdullah Aykon Doğan (Isparta)
Devlet Bakanı: Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir)
Devlet Bakanı: Refaiddin Şahin (Ordu)
Devlet Bakanı:Ayvaz Gökdemir (Gaziantep)
Devlet Bakanı: Ömer Barutçu (Zonguldak)
Devlet Bakanı: Mehmet Batallı (Gaziantep)
Devlet Bakanı: Abdul B

II. Çiller Hükümeti

51 -II. Çiller Hükümeti

(05.10.1995-30.10.1995)Başbakan: Tansu Çiller (İstanbul) Devlet Bakanı: Necmettin Cevheri (Şanlıurfa) Devlet Bakanı: Cavit Çağlar (Bursa) Devlet Bakanı: Ali Münif İslamoğlu (Kastamonu) Devlet Bakanı: Abdullah Aykon Doğan (Isparta) Devlet Bakanı: Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) Devlet Bakanı: Refaiddin Şahin (Ordu) Devlet Bakanı:Ayvaz Gökdemir (Gaziantep) Devlet Bakanı: Ömer Barutçu (Zonguldak) Devlet Bakanı: Mehmet Batallı (Gaziantep) Devlet Bakanı: Abdul Baki Tuğ (Ankara) Devlet Bakanı: Işılay Saygın (İzmir) Devlet Bakanı: Mehmet Selim Ensarioğlu (Diyarbakır) Adalet Bakanı: Bekir Sami Daçe (Adana) Milli Savunma Bakanı: Vefa Tanır (Konya) İçişleri Bakanı: Nahit Menteşe (Aydın) Dışişleri Bakanı: Ali Coşkun Kırca (İstanbul) Maliye Bakanı: İsmet Attila (Afyon) Milli Eğitim Bakanı: Turhan Tayan (Bursa) Bayındırlık ve İskan Bakanı: Tunç Bilget (Aydın) Sağlık Bakanı: Doğan Baran (Niğde) Ulaştırma Bakanı: Ali Şevki Erek (Tokat) Tarım ve Köyişleri Bakanı: Nafiz Kurt (Samsun) Çalışma ve Gençlik ve Spor Bakanı: Mustafa Ateş Amiklioğlu (Çorum) Sanayi ve Ticaret Bakanı: Abdülbaki Ataç (Balıkesir) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Şinasi Altıner (Zonguldak) Kültür Bakanı: Köksal Toptan (Bartın) Turizm Bakanı: Bilal Güngör (Ankara) Orman Bakanı: Hasan Ekinci (Artvin) Çevre Bakanı: Ahmet Hamdi Üçpınarlar (Çanakkale)

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Yanıtlar