Ii. B��Yezid

Emevi Halifeleri

A * AbdülmelikI * İbrahim bin VelidM * II. Mervan * I. Mervan * Muaviye * II.

Yezîd

Yezid bin Muaviye

Yezid (anlam ayrımı)

Yezid aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Emevi Halifeler listesi

Emevi Halifeler listesi Emeviler (Arapça: بنو أميØé/الأمويون, Farsça: اموىان) adli halifeler devletinin halife hükümdarları hakkında özet tarihsel bilgileri kapsayan bir liste içermektedir. Dört Halife Dönemi'nden (632-661) sonra Müslü...

Süleyman bin Abdülmelik

Gürcistan Kürtleri

Gürcistan'daki Kürtler, büyük bir bölümü I. Dünya Savaşı esnasında Kars ve Ardahan'dan Gürcistan'a göç eden Yezidilerden oluşur.

II. Muaviye

II. Muaviye veya Ebu Laylâ Muâviye bin Yezîd (Arapça: أبو ليلى معاوية بن يزيد) (d. 661 ö. 684), Emeviler'in üçüncü halifesi. Halifeliğe babası I. Yezid'in ölümünden sonra geçmiştir. Hükümdarlığa geçeciği sırada Emevi Devleti büyük bir siyasi kriz içindey...

II. Yezid