Ii. Dünya Savaşı özet Bilgi

II. Dünya Savaşı özet bilgi

NedenleriAlmanya'da Nasyonal Sosyalistlerin 1933'de iktidar mevkiine geçmeleriyle Almanya savaş hazırlığına başladı. Bu hazırlığın nedenini, Nazi rejiminin emperyalist siyasetinde ve Almanya'nın Versay Antlaşmasıyla uğradığı haksızlıklara ve zulümlere kar...

Bilgi-83

Amonyak elde edilen bu işlem, Fritz Haber (1868 – 1934) tarafından geliştirilmiş. Bu yöntemi, 1913 yılında bir Alman Kimya Şirketi olan BASF'ye satmış ve şirket de bu sayede Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı beslemeye yetecek kadar yiyecek üretilm...

2. Dünya Savaşı

Detaylı bilgi için bakınız: II. Dünya Savaşı

Karakilise Savaşı (1918)

Bilgi Kutusu Savaş