II. Hattuşili

II. Hattuşili (Hattušili), MÖ 14. yüzyılın başlarında Büyük (Yeni) Krallık döneminde hüküm sürdüğü düşünülen ancak varlığı hakkında tartışmaların olduğu Hitit kralıdır. II. Hattuşili dönemine ait hiç bir belge ve mühür bulunmamış olması varlığını şüpheli hale getirmiştir. Varlığını destekleyen en önemli delil II. Muvatalli'nin Halep kralı Talmi-Šarruma ile yaptığı antlaşmada, geçmişte olan olayların anlatıldığı bir bölümde Hattuşili isimli bir Hitit kralından bahsedilmesidir. Kimi tarihçiler bu metinde bahsedilen Hattuşili'nin I. Hattuşili olduğunu iddia etse de, anlatılan olayların sırası I. Tuthaliya'dan daha sonra hüküm sürmüş bir Hattuşili'yi işaret eder. II. Hattuşili'nin varlığı ile ilgili bir iki döküman daha ileri sürülmüşse de bunlar oldukça tartışmaya açıktır. II. Hattuşili'nin varlığı kabul edilse bile hangi sırada tahta çıktığı ve akrabalığı da tartışma konusudur. Bir görüşe göre II. Hattuşili II. Tuthaliya'nın kardeşidir. I. Şuppiluliuma ise II. Tuthaliya'nın oğludur ancak taht için henüz uygun olmayabilir. Üstelik II. Tuthaliya I. Şuppiluliuma henüz çocuk iken ölmüştür ve bu sebepten ötürü ölümüne kadar tahta II. Hattuşili geçmiş olabilir. II. Hattuşili'nin ölümünün ardından ise I. Şuppiluliuma kral olmuş olabilir. Hitit kral adak listelerinde II. Hattuşili'nin ismi geçmez. Bu da ya hiç hüküm sürmediği, veya Tahurvaili ve I. Muvatalli gibi tahtı zorla ele geçirdiği ve dolayısıyla krallığının kabul bulmadığı şeklinde yorumlanabilir. II. Hattuşili'nin varlığını iddia eden kimi tarihçiler, Hitit dökümanlarındaki diğer çelişkilere cevap verebilmek için II. Hattuşili'den sonra hüküm sürmüş Tuthaliya isimli fazladan bir kralın daha varlığını iddia etmektedir. Bu görüşe göre bu dönemdeki kralların sırası I. Tuthaliya > II. Hattuşili > II. Tuthaliya > I. Arnuvanda > III. Tuthaliya > I. Şuppiluliuma şeklindedir. Ancak Hititologların çoğu tarafından kabul edilen görüş II. Hattuşili ve dolayısıyla ilave bir Tuthaliya'nın mevcut olmadığı yönündedir. Yani kralların sırası I. Tuthaliya > I. Arnuvanda > II. Tuthaliya I. Şuppiluliuma olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bakınız *Hititler *Hattuşa

Notlar

* Çığ, Muazzez İlmiye, (2008) Hititler ve Hattuşa, İstanbul: Kaynak Yayınları. ISBN 978-975-343-298-6 * Bryce, T. (2005), The Kingdom of the Hittites, 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press * Klengel, H. (1999), Geschichte des hethitischen Reichs, Brill: Leiden

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.