II. İnönü Hükümeti

2- II. İnönü Hükümeti (06.03.1924-22.11.1924) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Hariciye Vekili: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Müdafaai Milliye Vekili: Kazım Özalp (Karesi) Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Tek (Kütahya) Maliye Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (21.05.1924-22.11.1924) atandı. Ticaret Vekili: Hasan Saka (Trabzon) Ziraat Vekili: Aziz Zekai Apaydın (Aydın) 06.03.19242- II. İnönü Hükümeti

(06.03.1924-22.11.1924)

Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Hariciye Vekili: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Müdafaai Milliye Vekili: Kazım Özalp (Karesi) Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Tek (Kütahya) Maliye Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (21.05.1924-22.11.1924) atandı. Ticaret Vekili: Hasan Saka (Trabzon) Ziraat Vekili: Aziz Zekai Apaydın (Aydın) 06.03.1924-20.08.1924 arasında görev yaptı. Yerine Şükrü Kaya (Menteşe) (20.08.1924-22.11.1924) atandı. Adliye Vekili: Mustafa Necati Uğural (İzmir) Sıhhiyeve Muavenet-i İçtimaiye Vekili: Refik Saydam (İstanbul) Maarif Vekili: Hüseyin Vasıf Çınar (Saruhan) NafıaVekili: Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) Mübadele, İmar ve İskan Vekili: Mahmut Celal Bayar (İzmir) 06.03.1924-07.07.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Refet Canıtez (Bursa) (07.07.1924-05.11.1924) atandı.

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
...

Okuma Önerileri

Inönü
3 yıl önce

Eskişehir ilinin bir ilçesidir. Bozüyük-Kütahya yolu üzerindedir.

Birinci İnönü Muharebesi
2 yıl önce

15 Mayıs 1919`da İzmir`i işgal eden Yunanlılar, ileri hareketa devamla Milne Hattı olarak ifade edilen Ayvalık- Soma-Akhisar-Aydın hattına ula

Birinci İnönü Muharebesi, 1921, Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Bursa, Eskişehir, I. İnönü savaşı, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Londra Konferansı, Sakarya Meydan Muharebesi, TBMM, Tarih
İsmet İnönü - Eserleri
2 yıl önce

İsmet İnönü - Eserleri

İnönü Savaşları Karargah Müzesi
3 yıl önce

İnönü Savaşları Karargah Müzesi, Eskişehir`in 25 km batısındaki İnönü ilçesinde bulunmaktadır. 1 Nisan 2001`de ziyarete açılmıştır.

İnönü Savaşları Karargah Müzesi, 1987, Akşehir, Eskişehir Arkeoloji Müzesi, Etnografya, Garp Cephesi, Kurtuluş Savaşı, Kültür Bakanlığı, Türkiye`deki müzeler listesi, İnönü, İsmet İnönü
Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
2 yıl önce

1923'den Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

TCG II. İnönü (S-333)
3 yıl önce

TCG ''II. İnönü'' (S-333), (İlk adı USS ''Corporal'' (SS-346)) Balao sınıfı bir denizaltıdır. Corporal, General Dynamics-Electric Boat Şirk

İkinci Adam
3 yıl önce

İnönü, Kadıköy
3 yıl önce

TCG I. İnönü (S-346)
3 yıl önce

TCG ''I. İnönü'' (S-346), (İlk adı USS ''Threadfin'' (SS-410)) Balao sınıfı bir denizaltıdır. Threadfin, Portsmouth Donanma Tersanesi taraf

İnönü Savaşları Karargâh Müzesi
3 yıl önce

İnönü Savaşları Karargâh Müzesi, Eskişehir'in 25 km batısındaki İnönü ilçesinde bulunmaktadır. 1 Nisan 2001'de ziyarete açılmıştır

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.