--}}

II. İnönü Hükümeti

2- II. İnönü Hükümeti (06.03.1924-22.11.1924) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Hariciye Vekili: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Müdafaai Milliye Vekili: Kazım Özalp (Karesi) Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Tek (Kütahya) Maliye Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (21.05.1924-22.11.1924) atandı. Ticaret Vekili: Hasan Saka (Trabzon) Ziraat Vekili: Aziz Zekai Apaydın (Aydın) 06.03.19242- II. İnönü Hükümeti

(06.03.1924-22.11.1924)

Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Hariciye Vekili: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Müdafaai Milliye Vekili: Kazım Özalp (Karesi) Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Tek (Kütahya) Maliye Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (21.05.1924-22.11.1924) atandı. Ticaret Vekili: Hasan Saka (Trabzon) Ziraat Vekili: Aziz Zekai Apaydın (Aydın) 06.03.1924-20.08.1924 arasında görev yaptı. Yerine Şükrü Kaya (Menteşe) (20.08.1924-22.11.1924) atandı. Adliye Vekili: Mustafa Necati Uğural (İzmir) Sıhhiyeve Muavenet-i İçtimaiye Vekili: Refik Saydam (İstanbul) Maarif Vekili: Hüseyin Vasıf Çınar (Saruhan) NafıaVekili: Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) Mübadele, İmar ve İskan Vekili: Mahmut Celal Bayar (İzmir) 06.03.1924-07.07.1924 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Refet Canıtez (Bursa) (07.07.1924-05.11.1924) atandı.

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.