Ii. Mahmud (selçuklu)

mahmut

I. Mahmud

Beldeci Medresesi

Beldeci Medresesi, Musul`dadır. Selçuklu hanedanından Beldeci ailesine mensup Ebu Mahmud bin Beldeci tarafından yaptırılmıştır. Hanefi fıkhı okutulan medrese, aynı soydan gelen mütevelliler tarafından XX. yy. başlarına kadar yaşatılmıştır. Pek çok âlim ye...

Sultan Mahmud

I. Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1093). Bir Karahanlı prensesi olan Terken Hatun Melikşah'tan sonra kendi oğlu Mahmud'un sultan olmasını istiyordu.

I. Mahmud (Selçuklu)

Sultan Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1094)

II. Mahmud (Selçuklu)

II. Mahmud (ö. 1131) Büyük Selçuklu Sultanı ve Mehmed Tapar`ın oğlu.

I. Mahmud (anlam ayrımı)

I. Mahmud şu anlamlara gelebilir:

II. Mahmud (anlam ayrımı)

* II. Mahmud, Osmanlı padişahı

Mahmud (anlam ayrımı)

Bir erkek ismidir. Mahmud veya Mahmut Mahmud şu anlamlara gelebilir.== Osmanlı İmparatorluğu padişahları ==*I.