Ii. Mengli Giray

Hafsa Sultan

Yavuz Sultan Selim Hanın hanımı, Kânûnî Sultan Sülyemân Hanın annesi. Kırım hanı Mengli Giray’ın kızıdır. Oğlu Şehzâde Süleymân (Kânûnî)ın sancakbeyliği sırasında uzun yıllar Manisa’da bulundu. Bu sırada, cami, medrese, imâret, hankâh, dârüşşifâ, hamam ve...

1. Mengli Giray

I. Mengli Giray (d.? - ö.

Abaş Hatun

Abaş Hatun, Son Salgurlu hükümdarı (öl. Salgur 1287). Salgurlu atabeyi Sâd'ın kızı olan Abaş Hatun (ya da Abuş Hatun), babasından sonra tahta çıkan küçük kardeşi Muhammet ölünce, Hulagu Han'ın işe el koymasıyla tahta çıktı (1263).

I. Mengli Giray

Mengli Giray Han (ö. 1515) 15. yüzyıl sonlarında 3 kez Kırım Hanlığı tahtına oturdu.

Mengli Giray

I. Mengli Giray (d.? - ö.

Salacık

Salacık, bugün Kırım`da Bahçesaray iline bağlı olan bir kasabadır.Geçmişinde Kırım Hanlığı`na ilk kurulduğu yıllarda başkentlik yapmıştır.Bugün burada Mengli Giray ve Hacı Giray hanların türbeleri ve Kırım Hanlığı`ndan kalma birçok eser vardır.

Zincirli Medrese

Zincirli Medrese (Kırım Tatarcası: ''Zıncırlı medrese''), Kırım bölgesinin başşehri Bahçesaray'da bulunan bir medresedir. Kırım Hanlarının ve tarihi Müftülük binasının bulunduğu Salacık semtinde yer alan yapı, I. Mengli Giray Han tarafından yaptırıldı. I....

I. Sahib Giray

I. Sahib Giray (1501 - 1551), 1532 ile 1551 yılları arasında hüküm sürmüş Kırım Hanı. I. Mengli Giray'ın oğlu, aynı zamanda I. Selim'in de kayın biraderidir. Sahib Giray, Mengli Giray'ın 1485 senesinde evlendiği Kazan hanı İbrahim Han'ın dul eşi Nur Sulta...

II. Ayşe Hâtûn

Ayşe Sultan(d.1476-ö.1539) Kırım hanı Mengli Giray'ın kızıdır.

Nur Devlet

Nur Devlet Giray (d.? - o. 1503, Kasım, Rusya) 4. Kırım Han’idir. 1466-1467, 1467-1469, 1475-1476 olmak üzere toplam üç kez saltanat sürmüştür. 1486 ila 1490 yılları arasında Kasım Hanlığı'nı yönetmiştir.