II. Murşili, Yeni Krallık döneminde Hitit kralı (hükümdarlığı MÖ y. 1346-45-y. 1320-15). Yeni imparatorluk döneminin en güçlü hükümdarlarından biri olan Murşili’nin, Anadolu’nun kuzeyindeki ve batısındaki seferleri, Hitit çekirdek ülkesinde vebanın hüküm sürdüğü ve giderek artan Asur etkisiyle Suriye’de huzursuzlukların yaşandığı bir döneme rastlamıştır.

II. Murşili

II. Murşili, Yeni Krallık döneminde Hitit kralı (hükümdarlığı MÖ y. 1346-45-y. 1320-15). Yeni imparatorluk döneminin en güçlü hükümdarlarından biri olan Murşili’nin, Anadolu’nun kuzeyindeki ve batısındaki seferleri, Hitit çekirdek ülkesinde vebanın hüküm sürdüğü ve giderek artan Asur etkisiyle Suriye’de huzursuzlukların yaşandığı bir döneme rastlamıştır. Hitit kralı Şuppiluliuma'nın oğluydu. Babası gibi vebadan ölen ağabeyi III. Arnuvanda'nın(en) kısa süren hükümdarlığından sonra tahta geçti. Hükümdarlığı sırasında, başta kardeşi Şar-Kaşuh'un denetimindeki Karkamış olmak üzere Suriye'nin kuzey kesimlerini yeniden Hititlere bağladı. Amurru ve Ugarit krallarıyla antlaşmalar imzalayarak, Suriye'deki Hitit egemenliğini sürdürdü. Hitit topraklarını tehdit eden, güneybatıdaki Arzava Krallığı'na karşı başarılı bir sefer düzenledi. Kuzeydeki Kaşkalara karşı hemen her yıl sindirme harekatına girişti. Bu seferler başarılı olmasına karşın, Kaşkaların göçebe niteliğinden ötürü kesin bir sonuç getirmedi. Kaşka topraklarının doğusundaki Azzi-Hayaşa bölgesini bir dizi sefer sonucu yeniden fethetti. Aynı zamanda önemli bir tarihçi olan Murşili babasının seferlerinin bir öyküsünü de hazırladı. Kendi seferlerine ilişkin ayrıntılı açıklamaları, Hititlerin askeri stratejisine ilişkin önemli bilgiler sağlamıştır. Yıllıkları Hattuşaş arşivlerinde bulundu.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar