II. Murşili

II. Murşili, Yeni Krallık döneminde Hitit kralı (hükümdarlığı MÖ y. 1346-45-y. 1320-15). Yeni imparatorluk döneminin en güçlü hükümdarlarından biri olan Murşili’nin, Anadolu’nun kuzeyindeki ve batısındaki seferleri, Hitit çekirdek ülkesinde vebanın hüküm sürdüğü ve giderek artan Asur etkisiyle Suriye’de huzursuzlukların yaşandığı bir döneme rastlamıştır.

II. Murşili, Yeni Krallık döneminde Hitit kralı (hükümdarlığı MÖ y. 1346-45-y. 1320-15). Yeni imparatorluk döneminin en güçlü hükümdarlarından biri olan Murşili’nin, Anadolu’nun kuzeyindeki ve batısındaki seferleri, Hitit çekirdek ülkesinde vebanın hüküm sürdüğü ve giderek artan Asur etkisiyle Suriye’de huzursuzlukların yaşandığı bir döneme rastlamıştır. Hitit kralı Şuppiluliuma'nın oğluydu. Babası gibi vebadan ölen ağabeyi III. Arnuvanda'nın() kısa süren hükümdarlığından sonra tahta geçti. Hükümdarlığı sırasında, başta kardeşi Şar-Kaşuh'un denetimindeki Karkamış olmak üzere Suriye'nin kuzey kesimlerini yeniden Hititlere bağladı. Amurru ve Ugarit krallarıyla antlaşmalar imzalayarak, Suriye'deki Hitit egemenliğini sürdürdü. Hitit topraklarını tehdit eden, güneybatıdaki Arzava Krallığı'na karşı başarılı bir sefer düzenledi. Kuzeydeki Kaşkalara karşı hemen her yıl sindirme harekatına girişti. Bu seferler başarılı olmasına karşın, Kaşkaların göçebe niteliğinden ötürü kesin bir sonuç getirmedi. Kaşka topraklarının doğusundaki Azzi-Hayaşa bölgesini bir dizi sefer sonucu yeniden fethetti. Aynı zamanda önemli bir tarihçi olan Murşili babasının seferlerinin bir öyküsünü de hazırladı. Kendi seferlerine ilişkin ayrıntılı açıklamaları, Hititlerin askeri stratejisine ilişkin önemli bilgiler sağlamıştır. Yıllıkları Hattuşaş arşivlerinde bulundu.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

II. Murşili ilgili konular

 • Hitit Kralları

  Hitit devletinin kurucusu kimi kaynaklarda I. Hattuşili olarak belirtiliyor olsa da Telipinu fermanında aktarıldığı üzere, bir önceki kral Lab
 • I. Hantili

  Hantili, Hitit kralı.
 • I. Murşili

  Hitit kralı ve selefi I. Hattuşili`nin torunu (M.Ö. 1620 - M.Ö 1595). Hükümdarlığı dönemiyle ilgili fazla ayrıntı bilinmemekle birlikte ku
 • I. Şuppiluliuma

  I. Şuppuliluma Hititlerin en önemli hükümdarlarından biridir. Ülkenin 4 bir yandan saldırıya uğramasıyla küçülen devleti yeniden toparlam
 • Piyassili

  Piyassili (ö. yaklaşık MÖ 1315), Hitit prensi ve Karkamış kralı. I. Şuppiluliuma'nın ortanca oğlu olan Piyassili II. Arnuvanda'nın kardeş
 • II. Arnuvanda

  ''II. Arnuvanda'', yaklaşık MÖ 1322-1321 yıllarında, kısa bir süre hüküm sürmüş Hitit kralıdır.
 • II. Murşili

  II. Murşili, Yeni Krallık döneminde Hitit kralı (hükümdarlığı MÖ y. 1346-45-y. 1320-15). Yeni imparatorluk döneminin en güçlü hükümdar
 • II. Muvatalli

  ''II. Muvatalli'', MÖ 1295-1272 , yıllarında hüküm sürmüş ve Mısır kralı II. Ramses'le Kadeş Savaşı'nı yapmış olan Hitit kralıdır.
 • Genç Tuthaliya

  ''Genç Tuthaliya'' (bazı kaynaklarda III. Tuthaliya) kral olup olmadığı tartışmalı olan bir Hitit prensidir. M.Ö. 1350 yılında tahta çık
 • Kurunta

  ''Kurunta'' MÖ 13. yüzyılın sonlarında yaşamış Hitit prensi ve Tarhuntassa ülkesi kralıdır. Hitit kralı IV. Tuthaliya'nın hükümdarlığ