--}}

II. Saraçoğlu Hükümeti

14- II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943-07.08.1946) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Konya) 09.03.1943-06.04.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Ökmen (Ankara) (06.04.1946-07.08.1946) atandı. Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Mehmet Recep Peker (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hilmi Uran (Seyhan) (20.05.1943-07.08.1946) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğl

14- II. Saraçoğlu Hükümeti

(09.03.1943-07.08.1946)

Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Konya) 09.03.1943-06.04.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Ökmen (Ankara) (06.04.1946-07.08.1946) atandı. Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Mehmet Recep Peker (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hilmi Uran (Seyhan) (20.05.1943-07.08.1946) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 09.03.1943-16.06.1944 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hasan SAKA (Trabzon) (13.09.1944-07.08.1946) atandı. Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) 09.03.1943-13.09.1944 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nurullah Esat Sümer (Antalya) 13.09.1944-07.08.1946 atandı. Nafıa Bakanı: Sırrı Day (Trabzon) Maarif Bakanı: Hasan Ali Yücel (İzmir) İktisat Bakanı: Fuat Sirmen (Rize) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın) 09.03.1943-18.01.1945 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Sadi Konuk (Bursa) (18.01.1945-07.08.1946) atandı. Gümrük ve İnhisarlar Bakanı: Suat Hayri Ürgüplü (Kayseri) 09.03.1943-13.02.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Tahsin Coşkan (Kastamonu) (19.02.1946-07.08.1946) atandı. Ziraat Vekili: Şevket Raşit Hatipoğlu (Manisa) Münakalat Vekili: Ali Fuat Cebesoy (Konya) Ticaret Bakanı: Celal Sait Siren (Bolu) 09.03.1943-31.05.1945 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Raif Karadeniz (Trabzon) (31.05.1945-07.08.1946) atandı. Çalışma Vekili: Mahmut Sadi Irmak (Konya) 07.06.1945-07.08.1946

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.