II. Saraçoğlu Hükümeti

14- II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943-07.08.1946) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Konya) 09.03.1943-06.04.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Ökmen (Ankara) (06.04.1946-07.08.1946) atandı. Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Mehmet Recep Peker (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hilmi Uran (Seyhan) (20.05.1943-07.08.1946) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğl

14- II. Saraçoğlu Hükümeti

(09.03.1943-07.08.1946)

Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Konya) 09.03.1943-06.04.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Ökmen (Ankara) (06.04.1946-07.08.1946) atandı. Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Mehmet Recep Peker (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hilmi Uran (Seyhan) (20.05.1943-07.08.1946) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 09.03.1943-16.06.1944 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hasan SAKA (Trabzon) (13.09.1944-07.08.1946) atandı. Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) 09.03.1943-13.09.1944 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nurullah Esat Sümer (Antalya) 13.09.1944-07.08.1946 atandı. Nafıa Bakanı: Sırrı Day (Trabzon) Maarif Bakanı: Hasan Ali Yücel (İzmir) İktisat Bakanı: Fuat Sirmen (Rize) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın) 09.03.1943-18.01.1945 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Sadi Konuk (Bursa) (18.01.1945-07.08.1946) atandı. Gümrük ve İnhisarlar Bakanı: Suat Hayri Ürgüplü (Kayseri) 09.03.1943-13.02.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Tahsin Coşkan (Kastamonu) (19.02.1946-07.08.1946) atandı. Ziraat Vekili: Şevket Raşit Hatipoğlu (Manisa) Münakalat Vekili: Ali Fuat Cebesoy (Konya) Ticaret Bakanı: Celal Sait Siren (Bolu) 09.03.1943-31.05.1945 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Raif Karadeniz (Trabzon) (31.05.1945-07.08.1946) atandı. Çalışma Vekili: Mahmut Sadi Irmak (Konya) 07.06.1945-07.08.1946

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

II. Saraçoğlu Hükümeti ilgili konular

 • II. Saraçoğlu Hükümeti

  14- II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943-07.08.1946) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Kony
 • I. Saraçoğlu Hükümeti

  13- I. Saraçoğlu Hükümeti (09.07.1942-09.03.1943) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemen
 • I. Saydam Hükümeti

  11- I. Saydam Hükümeti (25.01.1939-03.04.1939) Başvekil: Refik Saydam (İstanbul) Adliye Vekili: Tevfik Fikret Sılay (Konya) Milli Müda
 • I. Bayar Hükümeti

  9- I. Bayar Hükümeti (01.11.1937-11.l 1.1938) Başvekili: Mahmut Celal Bayar (İzmir) Adliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) M
 • VII. İnönü Hükümeti

  8-VII. İnönü Hükümeti (01.03.1935-01.11.1937) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Adliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu
 • V. İnönü Hükümeti

  6-V. İnönü Hükümeti (27.09.1930-04.05.1931) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Adliye Vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk (Sinop)
 • Okyar Hükümeti

  3- Okyar Hükümeti (22.11.1924-03.03.1925) Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili: Ali Fethi Okyar (İstanbul) Adliye Vekili: Mahmut Esat Boz
 • Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

  1923'den Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri