Ii. Tiberius Konstantin

Kısaca: II. Tiberius Konstantin ...devamı ☟

II. Tiberius Konstantin | başlık = Doğu Roma/Bizans İmparatoru | resim = | altyazı = Tiberius II. Konstantin konsul giysileri ile | hüküm süresi = 574 – 14 Ağustos,582 574-578 II. Justin ile ortak imparator 582 Mavrikios'la ortak imparator | tahta geçmesi =574 | diğer ünvanları = | tam adı = Latince: Flavius Tiberius Constantinus Augustus Yunanca: Tiberios Konstantinos | önce gelen = II. Justin | sonra gelen = Mavrikios | varisi = | kraliçe = | gözdesi = | eş 1 = Ino (sonradan Anastasia) | eş 2 = | eş 3 = | eş 4 = | eş 5 = | eş 6 = | çocukları = Konstantina. Bir başka kızı | hanedan = Justinyen Hanedanı | resmi marşı = | babası = | annesi = | doğum tarihi = yak. 520 | doğum yeri = | ölüm tarihi = 14 Ağustos 582 | ölüm yeri = Konstantinopolis (bugünkü İstanbul) | defin tarihi = | mezar yeri = |}} II. Tiberius Konstantin (Latince: Flavius Tiberius Constantinus Augustus veya Yunanca:Tiberios Konstantinos) (d. yak. 520 – ö. 14 Ağustos 582). 574 ile 582 arasında Justinyen Hanedanı üyesi olarak , 574-578 döneminde II. Justin ile ve 582de ise damadı olan Mavrikios ile ortak imparator olarak Doğu Roma/Bizans İmparatorluğu imparatoru olarak saltanat sürdü. II. Justin'in 4 Ekim 578 olmesi ile 582'de Mavrikios ortak imparator olmasi arasinda II. Tiberius Konstantin tam yetkilerle imparatorluk yaptı. Bu dönemde içişlerinde yaptığı büyük devlet harcamaları ve dışişlerinde ise Bizans ordusunun Doğu Anadolu'da Pers Sasani'leri yenilgiye uğratması; İspanya ve Kuzey Afrika'da Doğu Roma idaresinde bulunan bölgelerin korunmasının sağlanmasi ama Balkanlarda İslav kavimlerinin devamlı göçmelerini, hücumlarını ve talanlarını önlemekte başarısız kalması ile bilinmektedir. İmparatorluktan önceki yaşamı Tiberius yaklaşık 520de Balkanlarda yaşayan aşağı sınıf bir ailenin oğlu olarak doğdu. Genç yaşlarında, benzer şartlar altında hayata başlamış olan, İmparator Justinyen'in Konstantinopolis'deki sarayına girdi ve burada asker olarak eğitim gördu. Bu sıralarda Justinyen'in yeğeni olan, sonradan imparatorluğa geçen, Justin ile arkadaşlık yaptığı kabul edilmektedir. Tiberius muhafız ordusunda hızla rütbe atladı; çok geçmeden muhafız ordusu komutanlığına ve oradan da II. Justin imparatorluk tahtına geçtikten sonra "Comes Excubitor" (yani İmparatorluk Muhafızlar Birliği'nin Kontu) ünvaniyla ordu başkomutanlığına atandı. İmparatorluk dönemi

II. Justin ile ortak imparatorluk

571de İmparator II. Justin aklını kaybetme emareleri göstermeye başladı. Sonraki üç yıl içinde akli durumu gittikçe kötüye gitmeye başladı. Ayaklarını kullanamaz hale gelmişti ve sarayında bakıcıları tarafından sarayın içinde bir küçük arabada gezirilip götürülmeye başlanıldı. Efesli Jan'in tarihine göre çok kere delilik ve şiddet nöbetleri gelmekte; kendine yaklaşan herkese hücum etmekte ve kendini pencereden atmaya çalışmakta idi. Bu nedenle saray pencerelerine demir kafesler yapıldı. Kendisine, (nedendir bilinmez) Harit adlı bir Arap kabile şeyhi adının söylenmesi ile çok korkup yatıştığını ve sonra gelecek nöbete kadar nisbeten daha rasyonel davranmaya başladığı bildirilir. II. Justin'in karısı Sofiya fiilen imparatorluk idaresini eline aldı. Fakat Bizans'in Pers Sasanilerle devam etmekte olan savaşı dolayısıyle imparatorluğu tek başına idare edemiyeceğini anladı. II. Justin'in biraz aklı başına geldiği bir sırada Sofiya, onu arkadaşı ve en yüksek rütbeli bir general olan Tiberius Konstantin'i taht naibi, varis ve ortak imparator olarak seçmeye kandırdı. Böylece 574de Tiberius II. Konstantin ortak imparator oldu ve arkadaşının karısı olan Sofiya ile birlikte ortak taht naibi olarak Bizans İmparatorluğu'nu fiilen idareye başladılar. 578de II. Justin'in ölümüne kadar gerçekte imparatorluk görevleri Sofiya ve Tiberius tarafından yürütüldu.

Tek imparatorluk dönemi

4 Ekim 578de II. Justin öldü. Bu olumun normal olamdigi ve II. Justin'in II.Tiberius ve Sofiya tarafından zehirlenip öldürüldüğü Konstantinopolis'te söylenti olarak yayıldı. Tiberius Konstantin'in tek imparatorluk döneminde en belirgin siyaseti büyuk devlet harcamaları yapması ve bunun için savurgan bir hükümdar olarak tanınmasıdır. İmparatorluk yaptığı her bir yıl içinde yaklaşık 3.500 kgm kadar altına eşit parasal harcama yaptığı bildirilir. Devlet harcamalarında bu kadar elinin bol olmasının başlıca nedeninin II. Justin'in aklını kaybetmesinden sonra imparatorluğa geçmesinin meşru olmadığı şüphesini ortadan kaldırma gayetleri geldiği bildirilmektedir. İdareci tabakalar ve Konstantinopolis'teki halk arasında popülarite kazanmak için devamlı yüksek harcamalar yapma zorunluluğunu hisetmiştir. Bu yüksek devlet harcamaları kendinden önceki imparatorun devlet hazinesini para ile doldurma siyaseti ile tezatlı bulunmaktadır ve önceki imparatorun bu tassarruf sever politikaları II. Tiberius Konstantin'in savruk politikasına da kaynak sağlamıştır. II. Justin daha yaşamakta iken ve II. Tiberius sadece ortak imparator ve taht naibi iken, (gelecekte imparator olacak) general Mavrikios Pers Sasanilere karşı Doğu Anadolu'da savaşmış ve onları yenilgiye uğratmıştı. II. Justin'in 578de ölmesinden sonra II. Tiberius tek imparator olduktan sonra general Mavrikios'un askeri harekati Balkanlara ve İmparatorluğun batısında kalan Doğu Roma arazileri uzerinde yoğunlaştı. Bu askeri harekatla Mavrikios İspanyaya girmiş olan Visigotlarla barış yaptı ve Kuzey Afrika'da ise Berber kavimlerini yenilgiye uğrattı. Fakat İslav kavimlere mensup göçmenler 579da tekrar Doğu Roma karşı hareketi görmeden Balkanlara sızmaya ve o arazilerde yerleşmeye başladılar. Gelip yerlesmeyenler ise yıl be yıl Dogu Roma sınır arazilerine hücumlarda bulunup buraları talan etmeye giriştiler. Bu karşı hareket gösterilmemesinin başında bunlarin bir büyük göçmeler veya büyük ordular halinde hücumlar değil devamlı ve küçük gruplardan oluşması ve bunu önlemek için sınırlarda ve Balkan içlerinde merkezi idaresinin devamlı müteyakkiz olması gerekmesidir. Halbuki II. Tiberius zamanında Doğu Romalı yöresel idaresi ve hatta Balkanlardaki Bizans askeri güçlerinin ülke sınırlarını bu küçük gruplara karşı devamlı koruyabilecek ve ülke içinde istenmeyen göçmenlerin yerleşmelerini ve küçük grup hücumlarını püskürtüp atıp geriye gonderebilecek yetenek de olmamasıydı. Bunun bir nedeni 579dan sonra Doğu Roma askeri gücünün yine Pers Sasanilerin istilacı hücumlarına karşı koymak için Doğu Anadolu'ya çekilmesinin gerekmesiydi.

Ölümü

582de hastalandığı zaman damadı olan Mavrikios'u varisi ve ortak imparator olarak ilan etti. Bundan hemen sonra ölmesi şüpheli görüldu ve varisi tarafından zehirlenip öldürüldüğü söylentileri Konstantinopolis'te ortalığa yayıldı.

Ailesi

Tiberius daha orduda ilerlemekte iken soylu olmayan İno adlı bir kadınla evlenmişti. İmparator olduktan sonra karısının ismi Anastasia olarak değiştirildi. İki kızları olduğu bilinmektedir: * Konstantina: Bu büyük kızları general Mavrikios ile evlenmiştir. Mavrikios zamanının en ünlü generali olmuştur. 548de II. Tiberius hasta olunca damadını evlat olarak kabul etmiş; kendine varis yapmış ve ona ortak imparator olarak tac giydirtmiştir. * Bir başka kizı

Notlar

Dış kaynaklar

* Ostrogorsky, Georg (çev. Fikret Işıltan), (1999) Bizans Devleti Tarihi, Ankara:Türk Tarih Kurumu Yayını, ISBN 975-16-0318-8 * Gregory, Timothy E. (çev. Esra Ermert), (2008), Bizans Tarihi, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları ISBN 978-975-08-1507-2 *

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.