53-II. Yılmaz Hükümeti
(06.03.1996-28.06.1996)

Başbakan
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize, ANAP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı:
Nahit MENTEŞE (Aydın, DYP)

Devlet Bakanı
Rüşdü SARACOĞLU (İzmir, ANAP)

Devlet Bakanı
Ayfer YILMAZ (İçel, DYP)

Devlet Bakanı
Abdülkadir AKSU (Diyarbakır, ANAP)

Devlet Bakanı
Ufuk SÖYLEMEZ (İzmir, DYP)

Devlet Bakanı
Eyüp AŞIK (Trabzon, ANAP)

Devlet Bakanı
Yaman TÖRÜNER (Afyon, DYP)

Devlet Bakanı
İmren AYKUT (Adana, ANAP)

Devlet

II. Yılmaz Hükümeti53-II. Yılmaz Hükümeti (06.03.1996-28.06.1996)

Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ (Rize, ANAP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Nahit MENTEŞE (Aydın, DYP)

Devlet Bakanı Rüşdü SARACOĞLU (İzmir, ANAP)

Devlet Bakanı Ayfer YILMAZ (İçel, DYP)

Devlet Bakanı Abdülkadir AKSU (Diyarbakır, ANAP)

Devlet Bakanı Ufuk SÖYLEMEZ (İzmir, DYP)

Devlet Bakanı Eyüp AŞIK (Trabzon, ANAP)

Devlet Bakanı Yaman TÖRÜNER (Afyon, DYP)

Devlet Bakanı İmren AYKUT (Adana, ANAP)

Devlet Bakanı Ayvaz GÖKDEMİR (Kayseri, DYP) 06.03.1996 - 25.05.1996

Devlet Bakanı Cemil ÇİÇEK (Ankara, ANAP)

Devlet Bakanı İbrahim Yaşar DEDELEK (Eskişehir, DYP)

Devlet Bakanı Ali Talip ÖZDEMİR (İstanbul, ANAP)

Devlet Bakanı Ünal ERKAN (Ankara, DYP) 06.03.1996-25.05.1996

Devlet Bakanı Ersin TARANOĞLU (Sakarya, ANAP)

Devlet Bakanı Mehmet Halit DAĞLI (Adana, DYP)

Adalet Bakanı Mehmet AĞAR (Elazığ, DYP)

Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane, ANAP)

İçişleri Bakanı Ülkü Gökalp GÜNEY (Bayburt, ANAP)

Dışişleri Bakanı Emre GÖNENSAY (Antalya, DYP)

Maliye Bakanı Lutfullah KAYALAR (Yozgat, ANAP)

Milli Eğitim Bakanı Turhan TAYAN (Bursa, DYP)

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mehmet KEÇECİLER (Konya, ANAP)

Sağlık Bakanı Yıldırım AKTUNA (İstanbul, DYP)

Ulaştırma Bakanı Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP)

Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet ATTİLA (Afyon, DYP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin KUL (İstanbul, ANAP)

Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım EREZ (Muğla, DYP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüsnü DOĞAN (İstanbul, ANAP)

Kültür Bakanı Agah Oktay GÜNER (Ankara, ANAP)

Turizm Bakanı Işılay SAYGIN (İzmir, DYP)

Orman Bakanı Nevzat ERCAN (Sakarya, DYP)

Çevre Bakanı Mustafa Rüştü TAŞAR (Gaziantep, ANAP)

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Yanıtlar