Iii. Fyodor

Kısaca: Fyodor Alekseyeviç Romanov (9 Haziran 1661, Moskova-7 Mayıs 1682, Moskova), 1676-1682 arasında Rus çarı. Rusya'da Batı kültürünün yayılmasını desteklemiş, yerine geçen I. Petro'nun Batı'yı örnek alan kapsamlı reformlar başlatmasının koşullarını hazırlamıştır. ...devamı ☟

Fyodor Alekseyeviç Romanov (9 Haziran 1661, Moskova-7 Mayıs 1682, Moskova), 1676-1682 arasında Rus çarı. Rusya'da Batı kültürünün yayılmasını desteklemiş, yerine geçen I. Petro'nun Batı'yı örnek alan kapsamlı reformlar başlatmasının koşullarını hazırlamıştır. Çar Aleksey Mihayloviç ile ilk karısı Marya Miloslavskaya'nın (hükümdarlığı 1645-76) en büyük oğluydu. Rusça ve Eski Slavca üzerinde geleneksel bir eğitim gördü. Ayrıca Kiev ve Polonya'da öğrenim görmüş önemli bir ilahiyatçı olan Simeon Polotski'den Lehçe ve Latince dersleri aldı. Aleksey'in ölmesinin ardından 29 Ocak 1676'da, on beş yaşında tahta çıktı. Yaşının küçüklüğü ve sağlığının bozukluğu nedeniyle devlet işlerinin yürütülmesine etkin olarak katılamadı. Onun çar olmasından sonra yönetimde ağırlık kazanan amcası İvan B. Miloslavski, kısa süre sonra İ.M. Yazikov ve A.T. Lihaçev adlı saray mensuplarınca hükümetten uzaklaştırıldı. Fyodor'la aynı eğitimi görmüş olan Yazikov ve Lihaçev, Ortodoks din adamlarının muhalefetine karşın, Rus soyluları arasında Leh adetlerini, Katolik öğretilerini ve Latince kitapları yaymaya başladılar. 1681'den sonra Fyodor yönetiminin en önemli kişisi Vasili V. Golitsin oldu. Golitsin'in etkisiyle geniş çaplı askeri reformlara girişildi. Önemli devlet görevlilerinin, soyluların, ailelerin boyarlar hiyerarşisindeki yerine göre göreve getirildikleri mestniçestvo sistemini 1682'de kaldırıdı. Babasının başlattığı Batı'ya açılma siyasetini destekledi ve 1687'de ablası Sofiya'nın naipliği sırasında Moskova'da açılan Slav-Yunan-Latin akademisi'ni kurma tasarısını onayladı. 1680'de Ukraynalı soylu bir ailenin kızı olan Simeonovna Gruşevskaya ile evlendi. Çariçe doğumdan üç gün sonra yaşamını kaybetti; yeni doğan kızı İlya Fyodoroviç de ancak 9 gün yaşayabildi. İlk karısının ölümünden 7 ay sonra Marfa Matveyevna Apraksina ile evlendi; ancak ikinci evliliğinden üç ay sonra yaşamını yitirdi. Çocuğu olmayan Fyodor'un ölümünden sonra, kimin çar olacağı konusunda anlaşmazlık doğdu. Sonunda V. İvan ve üvey kardeşi I. Petro birlikte tahta çıktılar. Fyodor'un ablası Sofiya Alekseyevna 1682-89 arasında naipliği yürüttü. Kaynaklar * Ana Britannica, Cilt 13, s. 58

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.