55-III. Yılmaz Hükümeti

(30.06.1997-11.01.1999)


Başbakan: A. Mesut Yılmaz (Rize, ANAP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd: Bülent Ecevit (İstanbul, DSP)
Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yrd.: İsmet Sezgin (Aydın, DTP)
Devlet Bakanı: Güneş Taner (İstanbul, ANAP)
Devlet Bakanı: H. Hüsamettin Özkan (İstanbul, DSP)
Devlet Bakanı: Yücel Seçkiner (Ankara, ANAP)
Devlet Bakanı: Işılay Saygın (İzmir, ANAP)
Devlet Bakanı: Hikmet Sami Türk (Trabzon, DSP)
Devlet Bakanı: Mehmet Salih Yıldırım (Şır

III. Yılmaz Hükümeti

55-III. Yılmaz Hükümeti

(30.06.1997-11.01.1999)Başbakan: A. Mesut Yılmaz (Rize, ANAP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd: Bülent Ecevit (İstanbul, DSP) Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yrd.: İsmet Sezgin (Aydın, DTP) Devlet Bakanı: Güneş Taner (İstanbul, ANAP) Devlet Bakanı: H. Hüsamettin Özkan (İstanbul, DSP) Devlet Bakanı: Yücel Seçkiner (Ankara, ANAP) Devlet Bakanı: Işılay Saygın (İzmir, ANAP) Devlet Bakanı: Hikmet Sami Türk (Trabzon, DSP) Devlet Bakanı: Mehmet Salih Yıldırım (Şırnak, ANAP) Devlet Bakanı: Rifat Serdaroğlu (İzmir, DTP) Devlet Bakanı: Metin Gürdere (Tokat, ANAP) Devlet Bakanı: Şükrü Sina Gürel (İzmir, DSP) Devlet Bakanı: A. Ahat Andican (İstanbul, ANAP) Devlet Bakanı: Işın Çelebi (İzmir, ANAP) Devlet Bakanı: Mustafa Yılmaz (Gaziantep, DSP) Devlet Bakanı: Refaiddin Şahin (Ordu, DTP) 30.06.1997-21.09.1998 İstifa Devlet Bakanı: Burhan Kara (Giresun, ANAP) Devlet Bakanı: Mehmet Cavit Kavak (İstanbul, ANAP) Devlet Bakanı: Eyüp Aşık (Trabzon, ANAP) 30.06.1997-01.10.1998 İstifa Dr. Yıldırım AKTUNA (İstanbul, DTP) 05.10.1998-11.01.1999 Devlet Bakanı: Rüştü Kazım Yücelen (İçel, ANAP) Devlet Bakanı: Hasan Gemici (Zonguldak, DSP) Devlet Bakanı: Mehmet Batallı (Gaziantep, DTP) Adalet Bakanı: Oltan Sungurlu (Gümüşhane, ANAP) Hasan Denizkurdu (İzmir, Bağımsız) 04.08.1998--11.01.1999 İçişleri Bakanı: Murat Başesgioğlu (Kastamonu, ANAP) Kutlu Aktaş (İstanbul Valisi) 04.08.1998-11.01.1999 Dışişleri Bakanı: İsmail Cem (Kayseri, DSP) Maliye Bakanı: Zekeriya Temizel (İstanbul, DSP) Milli Eğitim Bakanı: Hikmet Uluğbay (Ankara, DSP), Bayındırlık ve İskan Bakanı, Yaşar Topçu (Sinop, ANAP) Sağlık Bakanı: Halil İbrahim Özsoy (Afyon, ANAP) Ulaştırma Bakanı: Necdet Menzir (İstanbul, DTP), A. Ahmet Denizolgun (Antalya, Bağımsız) 04.08.1998-11.01.1999 Tarım ve Köyişleri Bakanı: M. Rüştü Taşar (Gaziantep, ANAP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Nami Çağan (İstanbul, DSP) Sanayi ve Ticaret Bakanı: Yalım Erez (Muğla, Bağımsız) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Mustafa Cumhur Ersümer (Çanakkale, ANAP) Kültür Bakanı: Mustafa İstemihan Talay (İçel, DSP) Turizm Bakanı: İbrahim Gürdal (Antalya, ANAP) Orman Bakanı: Ersin Taranoğlu (Sakarya, ANAP) Çevre Bakanı: İmren Aykut (Adana, ANAP)

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Yanıtlar