İkaz Hizmeti

İkaz hizmeti (ALRS), herhangi bir uçuş bilgi bölgesi (FIR) içerisinde hava trafik hizmeti üniteleri (ATSU) tarafından sağlanan bir hizmet. ALRS kısaltması İngilizce alerting service kavramından oluşturulmuştur. İkaz hizmeti, arama-kurtarma (SAR) ihtiyacı içerisindeki bir hava taşıtı hakkında ilgili kurum ve kuruluşların haberdar edilmesi ve SAR faaliyetlerine yardımcı olunmasını kapsar. Bir hava trafik kontrol (ATC) ünitesi uçuş emniyetini ilgilendiren konularda hava taşıtlarına telsiz aracılığıyla tavsiye ve direktifler verir. Tüm ATC üniteleri sorumluluk sahalarındaki hava taşıtlarına ikaz hizmeti vermek zorundadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.