IKBAL (türkçe) anlamı
1. 1 . Baht açıklığı veya yüksek bir makama
2. duruma erişmiş olma durumu:
3. Siyasi ikbal veya nikbet yellerine göre yön alan bir huy sahibi olduğunu bilirdim.- Y. K. Karaosmanoğlu.
4. 2 . tarihOdalık.
5. 3 . eskimişİstek
6. arzu
7. Çaya ikbal yok mu?-
8. Atasözü
9. deyim ve birleşik fiiller
ikbali sönmek
IKBAL (türkçe) anlamı
10. baht açıklığı ya da yüksek bir oruna
11. duruma erişmiş olma durumu.
12. padişaha ya da şehzadeye eş olmaya aday gözde cariye.
13. istek
14. arzu
IKBAL (türkçe) ingilizcesi
1. prosperity
IKBAL (türkçe) almancası
1. die Gunst
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Muhammed İkbal

Muhammed İkbal (1873 - 1938) 1873'de Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkut kentinde doğan Muhammed İkbal mutasavvıf bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini Kur'an üzerine aldı.

Kitabüs Saade Vel-İkbal Murattab âlâ Erbaa Akvâl

Eser, Kümmî el- Celâlî ve Künnâşetü’l-celâl olarak da bilinmektedir (Kâtip Çelebi, II, 1971; Tahir, III, 1975). Tıbbî konuları ihtiva eden

Harem

Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.