IKBAL (türkçe) anlamı
1. 1 . Baht açıklığı veya yüksek bir makama
2. duruma erişmiş olma durumu:
3. Siyasi ikbal veya nikbet yellerine göre yön alan bir huy sahibi olduğunu bilirdim.- Y. K. Karaosmanoğlu.
4. 2 . tarihOdalık.
5. 3 . eskimişİstek
6. arzu
7. Çaya ikbal yok mu?-
8. Atasözü
9. deyim ve birleşik fiiller
ikbali sönmek
IKBAL (türkçe) anlamı
10. baht açıklığı ya da yüksek bir oruna
11. duruma erişmiş olma durumu.
12. padişaha ya da şehzadeye eş olmaya aday gözde cariye.
13. istek
14. arzu
IKBAL (türkçe) ingilizcesi
1. prosperity
IKBAL (türkçe) almancası
1. die Gunst
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Muhammed İkbal

Muhammed İkbal (1873 - 1938) 1873'de Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkut kentinde doğan Muhammed İkbal mutasavvıf bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini Kur'an üzerine aldı.

Kitabüs Saade Vel-İkbal Murattab âlâ Erbaa Akvâl

Eser, Kümmî el- Celâlî ve Künnâşetü’l-celâl olarak da bilinmektedir (Kâtip Çelebi, II, 1971; Tahir, III, 1975). Tıbbî konuları ihtiva eden

Harem

Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.

Afyon

Afyon Haşhaş bitkisinin genç kapsüllerinin (meyvalarının) özel bir bıçakla enine çizilmek suretiyle dışarı çıkan ve hava ile temasta katılaşan sütüdür. Türkiye’de yetiştiği yerler: Afyon, Isparta Uşak, Denizli. Elde edildiği bitki: Haşhaş (Papaver somniferum),

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Şifalı kaplıcaları, kaymak şekeri ve haşhaşı ile tanınan il. Afyon'a komşu iller arasında Eskişehir, Kütahya, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Konya yer alır. 29° 40' ve 31° 43' doğu boylamları ile 37° 45' ve 39° 17' kuzey enlemleri arasındadır. Ege ...


Maalesef! Bir hata oluştu.

hata oluştu.