İki nokta bir noktalama işaretidir.==Nerelerde Kullanılır?==1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır:<br />``Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!`` (Falih Rıfkı Atay)``- Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?``<br />``Ziraatçı sayar:``<br />``- Yulaf, pancar, zerzevat, tütün…`` (Falih Rıfkı Atay)2.

IKI NOKTA (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan noktalama işareti (:).
2 . matematik Bölme işaretinin adı.
IKI NOKTA (türkçe) anlamı
3. üst üste konmuş iki nokta biçimindeki noktalama imi (:).
IKI NOKTA (türkçe) ingilizcesi
1. colon

Iki Nokta hakkında detaylı bilgi

İki nokta bir noktalama işaretidir.

Nerelerde Kullanılır?

1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır: ``Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!`` (Falih Rıfkı Atay)

``- Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?`` ``Ziraatçı sayar:`` ``- Yulaf, pancar, zerzevat, tütüna€¦`` (Falih Rıfkı Atay)

2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılır: ``Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.`` (Mustafa Kemal Atatürk)

``Kendimi takdim edeyim: Meclis katiplerindenim.`` (Falih Rıfkı Atay)

3. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır: ``a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.``

4. Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra kullanılır: ``Bilge Kağan: Türklerim, işitin!`` ``Üstten gök çökmedikçe`` ``alttan yer delinmedikçe`` ``ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?``

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: ``http://tdk.org.tr``

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: ``56:8=7, 100:2=50``

Kaynaklar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Iki Nokta üst üste

İki nokta, bir noktalama işareti. İki nokta üst üste olarak da bilinir.

Iki

2 (iki) bir sayı ve bir rakamdır.

İki Cisim Problemi

Klasik mekanikte iki cisim problemi sadece birbirleriyle etkileşen iki nokta parçacığın hareketini tanımlamak için kullanılır. Bir gezegen ve yörüngesinde dolanan bir uydu, bir yıldız ve yörüngesindeki bir gezegen, birbirlerinin yörüngelerinde dolanan iki yıldız (çift yıldız) ...

Nokta Mutasyonu

DNA baz diziliminde nükleotidlerde oluşan değişiklikler nokta mutasyonlarını oluşturur. Üreme hücrelerinde oluşan nokta mutasyonları döllere aktarılır. Örneğin, orak hücre anemisinde hemoglobinin bir polipeptit zincirini sentezleyen geninde bir nokta mutasyonu oluşmuştur. Bu ise ...

Üç Nokta

Üç nokta, bir noktalama işaretidir.

Nokta Mutasyon

Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar. Nokta mutsayonlar, genellikle bir veya birkaç nükleottitte meydana gelen mutasyonlardır.

Kayan Nokta

Kayan noktalı sayılar gerçel sayıların bilgisayar ortamındaki gösterim şekillerinden biridir. Gerçek dünyada sayılar sonsuza kadar giderken, bilgisayar ortamında bilgisayar donanımının getirdiği sınırlamalardan dolayı bütün sayıların gösterilmesi mümkün değildir. Bununla ...

Soluk Mavi Nokta

Soluk Mavi Nokta, Dünyanın Voyager 1 sondası tarafından rekor uzaklıktan çekilen bir fotoğrafı. Fotoğraf, dünyayı uzayın sonsuzluğu içinde tek başına gösterir.

Nokta çarpım

Matematikte nokta çarpım veya skaler çarpım, değer olarak iki vektör alan ve skaler bir değer döndüren işleme denir.

Ötektik Nokta

İki veya daha fazla katının karışımının (mesela bir alaşımın) erime noktası, karışımı oluşturan unsurların görece oranlarına bağlıdır. Bir ötektik veya ötektik karışım erime noktasının olabildiğince düşük olduğundaki karışım oranlarıdır ve ayrıca ...