İkileşme orjini

İkileşme orijini ya da Replikasyon orijini, kromozom üzerinde ikileşmenin başladığı ilk bölgedir. DNA ikileşmesi bu noktadan itibaren ya tek olarak devam eder ya da ikiye ayrılarak ikileşme çatalını oluşturur.

İkileşme orjini

İkileşme orjini ve devamında ikileşme çatalı İkileşme orjini ya da Replikasyon orjini, kromozom üzerinde ikileşmenin başladığı ilk bölgedir. DNA ikileşmesi bu noktadan itibaren ya tek olarak devam eder ya da aikiye ayrılarak ikileşme çatalını oluşturur.

Kromozom üzerinde ikileşmenin olduğu noktada sarmala ait zincirlerin açılmasıyla meydana gelen çatala da "ikileşme çatalı" denir. Bu çatal, önce sentezin orjin noktasında meydana gelir ve ikileşme devam ettikçe ilerler. ikileşme çift yönlü ise, orjinden itibaren zıt yöne doğru ilerleyen iki ikileşme çatalı oluşur. İkileşme orjini ve yönü ile ilgili kanıtlar açıktır.

Bu yapı türden türe değişiklik gösterir. İkileşme orjini, DNA ikileşmesini tanıyan ve zinciri çözen bir protein olan pre-replikasyon kompleksini bağlar.

Çeşitleri

İkileşme orjini iki çeşittir:
  • Dar ya da geniş kalabalık diziler
  • Uzun ya da kısa kopya numaralar


Bunlardan başka prokaryotik ve ökaryotik ikileşme orjinleri arasında da farklılıklar vardır:

  • Prokaryotlar tek ve halkasal bir DNA molekülüne sahiplerdir. Bu yüzden de bu halkasal kromozomda bir tane ikileşme orjini bulundururlar.


  • Ökaryotlar genellikler kromozomlaında birden çok ikileşme orjini bulundurular. Çoklu ikileşme orjininine sahip olma, daha fazla olan genetik materyallerin eşlenmesinde hız kazandırır. Buradaki her bir tekli orjin oluşturan DNA segmenti "replikon" olarak isimlendirirlir.


İkilişme orjinleri tipik olarak, "``ori``"ler ile ilişkilendirilmektedir. <!--

Prokaryotlarda

``E. coli```nin ikileşme orjini ``oriC`` olarak bilinir. ``E. coli```de, oriC`ler her 9 tekrarda tekrarlanan 13 tekrar içerir. A protein, DnaA would bind to the 9 mer repeats, and the DNA would then coil around the protein complex (many DnaA) forming a protein core.

This coiling stimulates the AT rich region in the 13 mer sequence to unwind, thus allowing enzymes and other factors to bind and replication would start.

Ökaryotlarda

Ökaryotlarda, ``Saccharomyces cerevisiae``de (fırıncı mayası) bu orjinler en tipik olarak görülebilir.

These origins were first identified by their ability to support the replication of mini-chromosomes or plasmids, giving rise to the name Autonomously Replicating Sequences or ARS elements. Each budding yeast origin consists of a short (~11 bp) essential DNA sequence (called the ARS consensus sequence or ACS) that recruits replication proteins.

In other eukaryotes, including humans, the DNA sequences at the replication origins vary. Despite this sequence variation, all the origins form a base for assembly of a group of proteins known collectively as the pre-replication complex (pre-RC):
  • First, the origin DNA is bound by the Origin Recognition Complex (ORC) which, with help from two further protein factors (Cdc6 and Cdt1), load the Mini Chromosome Maintenance (or MCM) protein complex.
  • Once assembled, this complex of proteins indicates that the replication origin is ready for activation. Once the replication origin is activated, the cell`s DNA will be replicated.


In metazoans, pre-RC formation is inhibited by the protein Geminin, which binds to and inactivates Cdt1. Regulation of replication, such as this, is important as it prevents the DNA from being replication more than once each cell cycle. --> genetik-taslak

Linkler

commonscat-ufak|

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar