İkinci Dereceden Denklemler

Kısaca: İkinci Dereceden DenklemlerMÖ 2000'lerde Mezopotamyalılar ikinci dereceden denklemlerin pozitif kökünü (çözümünü) bulmak için algoritma geliştirmişlerdi. Mısırlıların da MÖ 2160-1700 tarihleri arasında ikinci dereceden denklemlerin kökünü bulmayı bildikleri Berlin papirüsünden anlaşılıyor.Ama o zamanlar daha "denklem" kavramı gelişmemişti ve gerçek yaşamdan alınan problemlerde ortaya çıkan, dolayısıyla pozitif kökleri (genellikle bir uzunluk) olan denklemlerle uğraşılırdı. ...devamı ☟

İkinci Dereceden Denklemler MÖ 2000'lerde Mezopotamyalılar ikinci dereceden denklemlerin pozitif kökünü (çözümünü) bulmak için algoritma geliştirmişlerdi. Mısırlıların da MÖ 2160-1700 tarihleri arasında ikinci dereceden denklemlerin kökünü bulmayı bildikleri Berlin papirüsünden anlaşılıyor.

Ama o zamanlar daha "denklem" kavramı gelişmemişti ve gerçek yaşamdan alınan problemlerde ortaya çıkan, dolayısıyla pozitif kökleri (genellikle bir uzunluk) olan denklemlerle uğraşılırdı.

Yunanlılar MÖ 300 yıllarında ikinci dereceden bir denklemi geometrik yöntemlerle çözebiliyorlardı. Yunanlılar için de bir sayı daha çok bir uzunluktu. Yunanlı Diofantus ikinci dereceden denklemleri çözebiliyordu, ama köklerden sadece birini buluyordu, köklerin her ikisi de pozitif olduğu zaman bile.

Hintli Aryabhata her iki kökü birden bulmasını biliyodu. Ama bu bilgi daha sonra unutulmuşa benziyor, çünkü Brahmagupta köklerden sadece birini bulabiliyormuş gibi bir intiba bırakmıştır. Mahavira en azından pozitif kökü bulmayı mutlaka biliyordu, Sridhara da öyle.

Türk Harizmi ve İranlı Ömer Hayyam da pozitif kökü bulmayı biliyorlardı. Ömer Hayyam ayrıca üçüncü dereceden bir denklemin birden fazla kökü olabileceğini de biliyordu. 1000 yıllarında Araplar ax2n+bxn+c=0 denklemini ikinci dereceden bir denkleme indirgeyebiliyorlardı.

İspanyol Abraham bar Hiyya-Ha-Nasi ya da Savasorda ikinci dereceden denklemlerin çözümünü Batı'da ilk kez yayımlayan kişi olarak bilinir (Liber Embadorum kitabında.) Viéte (1540-1603), geometrik yöntemler yerine cebirsel yöntemleri kullanan ilk Batılı matematikçi olmuştur. Al-Harazmi bunu çok daha önceden biliyordu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İkinci dereceden denklemler
3 yıl önce

İkinci dereceden denklemler, derecesi 2 olan polinomların oluşturduğu denklemlerdir. Bu denklemlerin genel formu aşağıdaki gibidir a x 2 + b x + c = 0...

Doğrusal denklem
3 yıl önce

Doğru (matematik) İkinci dereceden denklemler Üçüncü dereceden denklemler Dördüncü dereceden denklemler Beşinci dereceden denklemler Denklem Polinom Fonksiyon...

Doğrusal denklem, Denklem, Değişken, Doğru, Doğru (matematik), Fonksiyon, Kartezyen koordinat sistemi, Polinom, Hiper düzlem, í–klid uzayında, Sayıl)
Denklem
3 yıl önce

denir. Denklemler bilinmeyenin derecesine göre aşağıdaki isimleri alır: Doğrusal denklem (Birinci derece) Karesel denklem (İkinci derece) Kübik denklem (Üçüncü...

Denklem, Denklem (Kimya), Trigonometrik, Kök (matematık), Logaritmik, Değişkenler
Adi diferansiyel denklem
3 yıl önce

sayısal analiz kullanılarak ulaşılır. (bkz. numerik adi diferansiyel denklemler). Denklemler yapılarına göre doğrusal veya doğrusal olmayan şeklinde sınıflandırılabilirler...

Diophantus
3 yıl önce

Arithmetica’daki problemlerin çoğu ikinci dereceden denklemlere dönüşür. Diophantus, 3 farklı ikinci dereceden denklem tipini ele aldı: ax2 + bx = c, ax2...

Cebir
3 yıl önce

setler matrisler ve üstlü denklemler içerebilir bunlara ikinci veya üçüncü dereceden polinomların incelenmeside dahildir. Denklemler arası işlemler: + ve -...

Cebir, Denklem, Matematik, Taslak
Akışkanlar dinamiği
3 yıl önce

tipi akışkanlar için momentum denklemleri Navier-Stokes denklemleridir. Bu denklemler, doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemi oluşturur ve sadeleştirilmemiş...

Akışkanlar dinamiği, Aerodinamik, Akışkan, Akışkanlar mekaniği, Fizik, Hidrolik, Taslak, Hidrodinamik
Joseph-Louis Lagrange
3 yıl önce

yüksek dereceden denklemleri çözerken genel bir çözüm ortaya çıkarmak konusunda başarısız oluyordu çünkü yardımcı denklem ilkinden daha büyük dereceden oluyordu...

Joseph-Louis Lagrange, Fransa ülke bayrağı, Fransa, İtalya ülke bayrağı, İtalya, 10 Nisan, 1736, 1813, 25 Ocak, Analiz, Astronom