Ikinci Dil

ikinci dil edinimi

avustronezya dil ailesi

avustronezya dilleri

İkinci dil edinimi

İkinci dil edinimi (SLA second language acquisition), ikinci dil öğrenimi ya da L2 (Language/Dil 2) edinimi, insanların ikinci bir dili öğrenme sürecidir

Peştuca

Peştuca (Peştuca: پښتو ; ``Afganca``, ``Paştuca`` ve ``Pahtuca`` olarak da bilinir). Afganistan`da ve Pakistan`ın batı kesiminde yaşayan Peştuların konuştuğu dil. İran dillerinden biridir ve Doğu İran dili öbeğine bağlıdır.

Peştuca

f‎arsça

Proto Hint-Avrupa

Farsça

Resmi dili

Resmi dil bir ülkede kanunla kabul edilen dile verilen isim. Resmi dil devlet dairelerinde kullanılır. Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir. Her ülkenin resmi dili yoktur. Örneğin İngiltere'de resmi dil yoktur.