İkinci İmparatorluk dönemi Fransa'da 1852-1870 yılları arasında uygulanan imparatorluk yönetimidir.

İkinci Fransa İmparatorluğu

İkinci İmparatorluk dönemi Fransa'da 1852-1870 yılları arasında uygulanan imparatorluk yönetimidir. Fransa'da İkinci Cumhuriyet (1848-1852) ile Üçüncü Cumhuriyet (1870-1940) yılları arasında III. Napoleon'un hüküm sürdüğü döneme İkinci İmparatorluk adı verilir. 4 Eylül 1870 tarihinde Üçüncü Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son bulmuştur. III. Napoleon Fransa tarihinin son kralı olmuştur.

Yanıtlar