İkinci Humus Savaşı

Memlük Sultanlığı

Memlük Sultanlığı |savaşan2 = * kolu Yardımlar * * |savaşan3 = |komutan1 = |komutan2 = Mengü Timur Yardımlar ' |komutan3 = |güç1 = Bilinmiyor. |güç2 = 50,000 Moğol ve Oyrat 30,000 Gürcü ve Ermeni yardımı |güç3 = |kayıp1 = |kayıp2 = |kayıp3 = |notlar = }} 'İkinci Humus

Savaş

ı ya da İkinci Humus Muharebesi, batı Suriye'de, Humus kenti ve civarında, Mısır kökenli Memlük Sultanlığı ve Moğol İmparatorluğu'nun, İran merkezli İlhanlı İmparatorluğu kolu arasında, 29 Ekim 1281 tarihinde yapılan ve Memlük zaferiyle sonuçlanan savaştır. Bu savaş, ilk İlhanlı hükümdarı Hulagu'nun oğlu, ikinci hükümdar Abaka Han'ın, Suriye'yi, Memlükler'den alma girişiminin, zedelendiği bir muharebe olmuştur. Öncesi 1260'daki Ayn Calut, Birinci Humus ve 1277'deki Elbistan Muharebeleri'nde gelen Memlük zaferlerinden sonra, İlhanlı hükümdarı Abaka Han, kardeşi Mengü Timur'a, 50,000'i Moğollardan, 30,000'i de II. Demetre kontrolündeki Gürcüler ve II. Levon kontrolündeki Kilikya Ermenileri'nden oluşan, toplam 80,000 kişilik ordunun komutasını vermiş ve Memlük topraklarına doğru yola çıkartmıştır. Savaş İki ordu, Humus'un hemen güneyinde karşılaşmışlardır. Bir meydan savaşı olan bu muharebede, Mengü Timur, II. Demetre ve II. Levon komutasındaki, Moğol, Oyrat, Gürcü ve Kilikya Ermeni birlikleri, Memlük ordusunun sol kanat birliklerini bozguna uğratarak dağıtmıştır. Ancak, Sultan Kalavun'un bizzat komuta ettiği Memlükler, Moğol ordusunun direk ortasını yok ederek, düşman birlikleri merkezden çevreye doğru bozguna uğratmışlardır. Mengü Timur yaralanmış ve altüst olmuş ordusu arkasından gelecek şekilde savaş alanından kaçmıştır. İlhanlılar'ın yenilgisinin kesinleştiği bu sırada, Mengü Timur'un kaçmasına rağmen, Sultan Kalavun, yenilen ordunun geride kalan birliklerini peşinden kovalamamayı tercih etmiştir ve bu karar sayesinde, Gürcü ve Ermeni destek birlikleri savaş alanından güvenli bir biçimde geri çekilmişlerdir. Ayrıca bakınız * Birinci Humus

Savaş

ı
, 1260 * Üçüncü Humus

Savaş

ı
(Vadi El Hazandar Muharebesi), 1299-1300 * Humus, Suriye

Kaynakça ve Referanslar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İkinci Humus Savaşı ilgili konular