İkinci Lüzinyan Sarayı, Lüzinyanların Lefkoşa'da yaptıkları ikinci saraydır. Bu saraylar "dük" veya "vali"nin (Byzantine Katapan) ikametgahıydı. Temelleri 1376'da atılmıştır. St. Dominic Manastırı'nın çevresinde, bugünkü Baf Kapısı'nın bulunduğu bölgedeydi. Bir şatoydu ve "Lüzinyan Şatosu" olarak da adlandırılmaktadır. 1426'da Memlüklüler tarafından şehrin yağmalanması sırasında büyük zarar görmüştür. Tekrar onarılan saray, eski dük konağı olma özelliğini kaybetmiş ve yerine Üçüncü Lüzinyan Sara

İkinci Lüzinyan Sarayı

İkinci Lüzinyan Sarayı, Lüzinyanların Lefkoşa'da yaptıkları ikinci saraydır. Bu saraylar "dük" veya "vali"nin (Byzantine Katapan) ikametgahıydı. Temelleri 1376'da atılmıştır. St. Dominic Manastırı'nın çevresinde, bugünkü Baf Kapısı'nın bulunduğu bölgedeydi. Bir şatoydu ve "Lüzinyan Şatosu" olarak da adlandırılmaktadır. 1426'da Memlüklüler tarafından şehrin yağmalanması sırasında büyük zarar görmüştür. Tekrar onarılan saray, eski dük konağı olma özelliğini kaybetmiş ve yerine Üçüncü Lüzinyan Sarayı yapılmıştır. 1567'de Venedikliler tarafından yapılan yeni surların az da olsa dışında kaldığı için yıkılmıştır. Günümüzde Lefkoşa'daki "Royatico Sokağı" (Kraliyet Sokağı) ve "Regina Sokağı"nın (Kraliçe Sokağı) isimleri bu saraydan gelir. *

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar