İkmal, eksik bir şeyi tam hale getirme, bütünleme demektir. Aşağıdaki anlamlara sahiptir.

IKMAL (türkçe) anlamı
1. eksik bir şeyi tamamlama
2. daha iyi duruma getirme
3. bütünleme
4. bitirme
5. bütünleme
tümcenin ya da dizenin anlamını sonra gelen tümce ya da dizeyle tamam- lama.
IKMAL (türkçe) anlamı
6. Eksik bir şeyi tamamlama
7. daha iyi duruma getirme
8. bütünleme:
... kolordu ikmaliyle ilgili bir iş için görevli olarak gelmiş.- A. İlhan.
9. 2. anlamı Bitirme.
10. 3. anlamı edebiyat Cümlenin
11. dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama.
IKMAL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. supply
2. n. completion
3. replenishment
4. condition
IKMAL (türkçe) fransızcası
1. accomplissement [le]
2. ravitaillement [le]
IKMAL (türkçe) almancası
1. n. Nachschub

Ikmal hakkında bilgiler

İkmal, eksik bir şeyi tam hale getirme, bütünleme demektir. Aşağıdaki anlamlara sahiptir. * İkmal cümlenin, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlanması. * İkmal sınavı, okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, bütünleme sınavı. * İkmal, eksik malzemelerin tamamlanması, temini. bkz. lojistik. == Ayrıca bakınız == * Tamamlama * Tümleme * Tamlama * Bütünleme * Komplemantasyon