İktisatçılar

İktisatçılar

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İktisatçılar ilgili konular

 • Rant

  İktisatçılar tarafından rantın tanımı "Doğanın getirisi" şeklinde yapılır.
 • Faiz

  Faiz Alm. Zins (-en pl.) (m), Fr. Intérê (m), İng. İnterest. Bir para alacaklısının, borçlusundan istediği ve ana paraya eklenmesi gereken pa
 • Hürriyet

  Kelime anlamı "bağımsızlık"tır.Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımszlık anlamında, hiçbir baskının b
 • Oryantalizm

  Oryantalizm ya da diğer adlarıyla Doğu bilimi, Şarkiyatçılık, Şarkiyat, Doğubilim; Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve ha
 • Makro ekonomi

  Makro Ekonomi Makro ekonomiyle, geniş boyutlu ekonomi vurgulanır. Ekonominin bir bütün olarak işleyişiyle ilgilidir. Makro ekonomi, toplam büy
 • Biyografiler

  Kim kimdir bölümlerindeki biyografilere ait indeks sayfalarının hazırlıkları sürmektedir. Ulaşmak istediğiniz biyografiye, arama alanını k
 • Siyasal iktisat

  Siyasal iktisat, EKONOMİ POLİTİK olarak da bilinir, ulusal zenginliğin üretilmesi ve bölüşümü ile bunlann dayandığı toplumsal ilişkileri
 • Devlet Bahçeli

  Devlet Bahçeli, 1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir aileye üye olan Bahçeli, ilk öğrenimini Osm
 • İktisatçılar

  İktisatçılar
 • Ordinal Fayda

  Ölçülemeyen fayda. Malların, insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğini ifade eden faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği uzun zamandan ber