İktisat Politikası iktisadi amaçlar için alınan önlemler, izlenen yollar ve harcanan çabaların bütünüdür.

İktisat Politikası

İktisat Politikası iktisadi amaçlar için alınan önlemler, izlenen yollar ve harcanan çabaların bütünüdür.

İktisat Politikasının Amaçları

a)iç denge b)dış denge c)ekonomik gelişmedir.

iç dengenin sağlanmasında genel fiyat düzeyi istikrar ve istihdam gereklidir. dış denge için dış ödemeler bilançosunda denge gerekir. Her ikisinin aynı anda sağlanması öngörülür ki ekonomi istihdama ulaşsın. Ancak bu iki koşul gerçekleştikten sonra bir de ekonomik gelişme sağlanırsa ekonomik bir büyüme elde edilebilir. }

İlgili konuları ara

Yanıtlar