İlçe, idarî bakımından mülkî taksimatta ilden sonra gelen yerleşim birimidir.
İlçeyi kaymakam yönetir.

İlçedir

İlçedir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: ilçe

İlgili konuları ara

Yanıtlar