İlerleyicilik

Biyokimyada ilerleyicilik (İng. processivity), bir polimer üzerine etki eden bir enzimin, polimerden ayrışmadan onun üzerinde ilerleme hızıdır.

Biyokimyada ilerleyicilik (İng. processivity), bir polimer üzerine etki eden bir enzimin, polimerden ayrışmadan onun üzerinde ilerleme hızıdır. Örneğin DNA polimerazın DNA'ya her bağlanma/ayrışmasında kaç nükleotit eklendiği onun ilerleyiciliğinin bir ölçüsüdür. Benzer şekilde, bir motor proteini olan kinezinlerin ayrışmadan önce mikrotübüller üzerinde ne kadar ilerlediği onların ilerleyiciliğini belirtir. DNA ikileşmesi sırasında görev alan DNA kıskaç proteinleri DNA polimerazın ayrışmasına engel olduğu için ilerleyiciliğin artmasına neden olur. }

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.