İletim parankiması

İletim parankiması iletim demetlerinin yapısında bulunan ve dokular arası madde taşınımını sağlayan dokudur. İnce çeperli olan iletim parankiması, özümleme parankimasından iletim dokusuna kadar özümleme maddelerini çok sayıda dar hücrelerden az sayıdaki daha geniş hücrelere safha safha toplayarak iletim yolundaki çeper sayısını azaltmakla geçişmedeki direnci azaltarak sağlar.

İletim parankiması

İletim parankiması iletim demetlerinin yapısında bulunan ve dokular arası madde taşınımını sağlayan dokudur. İnce çeperli olan iletim parankiması, özümleme parankimasından iletim dokusuna kadar özümleme maddelerini çok sayıda dar hücrelerden az sayıdaki daha geniş hücrelere safha safha toplayarak iletim yolundaki çeper sayısını azaltmakla geçişmedeki direnci azaltarak sağlar.

İlgili konuları ara

Yanıtlar