1 saate kadar elimde olması lazım ...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Müzik

Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içeren sanat dalı. Bu düzenleme kültürlere göre belirlenmiş ayrı melodi ve ritm (Batı müziğinde armoni) standartlarına uygun olarak ...

Okuryazarlık

Okuryazarlığın genel tanımı bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan ögeleri algılama ve kavrama yetisine sahip olunmasıdır. Günümüz bağlamında okuryazarlık iletişimin bir parçasıdır.

Etkileşimlilik

Etkileşimliliğin (İngilizce ``interactivity``) tanımı üzerine bilgisayar bilimleri, iletişim ve işleyimsel tasarım (endüstriyel tasarım) alanlarında görüş birliği henüz sağlanamamıştır. Etkileşimlilik, yanıtlayabilirlik kavramı ile benzeşmektedir, ve bir iletinin geçmiş ...

M-öğrenme

M-ÖĞRENME

Dil (filoloji)

Dil veya lîsan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur.

Weimar Klasik

Weimar Klasik, Weimar'da Wieland, Goethe, Herder ve Schiller'in etkili olduğu 19. yüzyıl dönemini teşkil etmektedir. Daha dar anlamı ile dönem 1786 yılında Johann Wolfgang von Goethe'nin ilk İtalya seyahati sonrasını kapsamaktadır. Weimar Klasik, yaklaşık olarak 1805 yılında ...